מן העיתונות

העסקת מבקר פנים בשכר לעומת העסקתו במיקור חוץ

 

[ 101 kb ]