המחלקה מדורגת מקום 1 בישראל בדרוגים המובילים BDI ו D&B

סקר מעילות - רקע

אם בעבר חברות הסתפקו בחקירת מעילה שהתרחשה, הגישה המודרנית גורסת שהרבה יותר כלכלי למנוע מעילות מלכתחילה. תוכנית מובנית למניעת מעילות מקרינה לעובדים נחישות של ההנהלה ואפס סובלנות למקרי מעילות, ומעניקה תחושת בטחון להנהלה הבכירה והדירקטוריון.

מכיוון שלא ניתן לחסום ב- 100% את האפשרות לבצע בארגון מעשי הונאות ומעילות, התוכנית מתמקדת בתהליכי העבודה אשר יוגדרו כבעלי רמת חשיפה גבוהה. התוכנית משמשת ככלי המסייע לארגון להתמודד עם סיכוני הונאות ומעילות.

מטרת התוכנית

התוכנית באה לסייע להנהלת הארגון, לבעלי הארגון ולמבקרי הארגון להשיג את היעדים הבאים:

 • הקטנת הנזקים הכלכליים והתפעוליים לארגון.
 • הקטנת נזקים משפטיים, תדמיתיים ואחרים לארגון.
 • הפניה נכונה של משאבי הארגון לחיזוק מערך הבקרה בנקודות החולשה.

שיטת העבודה

שלושת השלבים לביצוע תוכנית מניעת הונאות ומעילות

שלב 1 - ביצוע סקר סיכוני הונאות ומעילות ראשי

הסקר שעורכת חברת פאהן קנה נועד לצורך זיהוי התהליכים בעלי רמת חשיפה גבוהה לסיכוני הונאות ומעילות והבקרות המרכזיות הקיימות.

שלב 2 - בחינת תרחישי הונאות ומעילות רלוונטיים

במסגרת שלב זה תיבדק היכולת לבצע הונאות בארגון המבוקר, תוך ניצול החולשות והפרצות במערכת הבקרה הפנימית. הבדיקה תתבסס, בין השאר, על ה"מחשבה הקרימינלית" והכרת שיטות רבות ומגוונות של הונאות ממקרים אחרים. בסיומו של שלב זה יוצגו:

 • תרחישי מעילה רלוונטיים לפעילות הארגון ויכולת הבקרות הקיימות להתמודד עם תרחישי המעילה אלו.
 • המלצות לשיפור מערכת הבקרה הפנימית, תוך התייחסות לעלות -תועלת של כל פתרון המוצע לארגון.

שלב 3 - הכנת תכנית רב שנתית למניעת הונאות ומעילות

בהתאם לתרחישי המעילות אשר נמצאו בשלבי העבודה הקודמים כבעלי רמת חשיפה גבוהה, יש לבצע בקרות ובדיקות נקודתיות שמטרתן לחזק את מערך הבקרה לצורך מניעת תרחישים אלו. במסגרת בקרות אלו נמליץ על:

 • הפקת דוחות חכמים תקופתיים לאיתור חריגים.
 • ביצוע בדיקות מדגמיות תקופתיות (לדוגמא תהליכי השכר והרכש) וכו'.
 • "ביום" תרחישי מעילה והונאה במטרה לבחון את מערך הבקרה הפנימי בחברה.
 • בדיקת אסמכתאות לצורך בחינת תרחישים שנמצאו בעלי סבירות גבוהה.

הערך המוסף שלנו - שירותי מניעת הונאות ומעילות

המחלקה מדורגת מקום 1 בישראל בדרוגים המובילים BDI ו D&B, מספקת שרותים בדיסקרטיות ללקוחות הגדולים במשק.

לצפייה בדירוג גלובס DUN'S 100 לחץ/י כאן

לצפייה בדירוג BDI לחץ/י כאן

 • שירות המבוסס על ליווי אישי של הצוות הבכיר במחלקה, תוך שמירה על דיסקרטיות ומקצועיות מן השורה הראשונה.
 • סיוע של המחלקות המקצועיות במשרד מתחומי החשבונאות, ביקורת פנימית, מערכות ממוחשבות, בקרת שכר, מיסים וייעוץ כלכלי.
 • ביצוע סקרים ותוכניות למניעת הונאות ומעילות ברחבי העולם תוך הסתייעות במומחים מקומיים ממשרדים החברים ברשת הבינלאומית Grant Thornton בה אנו חברים.
שותף, מנהל מחלקת ביקורת חקירתית, פאהן קנה ניהול בקרה בע"מ
שי מדינה
שי מדינה
שותף, מנהל מחלקת ביקורת חקירתית, פאהן קנה ניהול בקרה בע"מ
שי מדינה