רקע

למשרדנו התמחות מיוחדת ביישום דרישות הבקרה הפנימית של חוק "Sarbanes Oxley" אשר מהווה כיום סטנדרט מקובל בכל הקשור לניתוח סיכונים תיעוד ובדיקה של סביבת הבקרה. אנו מבצעים עבודות רבות בתחום זה ובשנים האחרונות צברנו אלפי שעות ניסיון בעבודות SOX ISOX עבור חברות ממשלתיות, גופים מוסדיים וחברות ציבוריות תוך שימוש במתודולוגיה ותוכנות מחשב ייעודיות לדרישות החוק.  בנוסף, אנו מביאים עימנו את ניסיוננו רב השנים בביקורת פנים ובקרה פנימית, ביקורת חקירתית וביקורת מערכות מידע ממוחשבות.

למרות שיישום החוק הינו חובה סטטוטורית משרדנו מאמין כי על התהליך להיות מועיל ובעל ערך מוסף לארגון, תוך הפרעה מינימאלית למהלך העבודה השוטף. לפיכך, אנו מתמקדים במתן המלצות שיישומן יביא לארגון ערך תוך השקעה מינימאלית של משאבים.

הערך המוסף שלנו:

  • התמחות ב- SOX ו ISOX
  • שימוש במתודולוגיה בינלאומית
  • ניסיון מוכח של ביצוע סעיף 404 בעשרות חברות בארץ
  • שירות המבוסס על ליווי אישי של הצוות הבכיר במחלקה
  • שילובן של מחלקות מתמחות בתהליך היישום