עסקה בינלאומית בין צדדים אשר מתקיימים ביניהם יחסים מיוחדים חשופה לרגולציית מחירי העברה.

תחום מחירי העברה מהווה חלק ממחלקת מיסוי בינלאומי של משרדנו. תחום זה התפתח בשנים האחרונות והינו בעל השלכות מיסויות עבור חברות בינלאומיות רבות.

רקע

בנובמבר 2006 נכנסה לתוקף חקיקת מחירי העברה בישראל. החל במועד זה, נדרש כי עסקה בינלאומית בין צדדים קשורים תדווח בהתאם לתנאי שוק ותחויב במס בהתאם. החקיקה בתחום מתפתחת באופן שוטף ורשויות המס שמות דגש על בחינת סוגיות מחירי העברה במסגרת הליכים שונים.

למי מיועד השירות

השירות מיועד לכל חברה המבצעת עסקה בזירה הבינלאומית עם צד קשור לה (חברת אם, חברת בת, חברה בשליטה משותפת, פעילות באמצעות סניף ועוד).

מחירי העברה בפאהן קנה ושות'

תחום מחירי העברה מהווה חלק ממחלקת המסים של פאהן קנה ושות'. המשרד חרט על דגלו לעמוד בחוד החנית של תחום מחירי העברה בישראל.

הצוות המקצועי שלנו מונה מומחים בעלי רקע חשבונאי, מיסויי, משפטי וכלכלי. הניסיון הרב שנצבר, בנוסף לשיתוף הפעולה הייחודי עם המשרדים החברים ברשת הבינלאומית Grant Thornton International, מאפשר לנו לפתח ולגבש מדיניות מחירי העברה מגוונת המותאמת לצרכי הלקוח, תוך שימת דגש על מתן מענה עסקי פרקטי.

מגוון השירותים

משרדנו מציע קשת רחבה של שירותים, תוך הקפדה על מתן ליווי אישי מתחילת התהליך ועד סופו.

בין השירותים המוצעים:

 • תכנון אסטרטגיית מחירי העברה מבעוד מועד.
 • פיתוח וגיבוש מדיניות מחירי העברה.
 • תיעוד מחירי העברה.
 • ליווי וניהול משא ומתן מול רשויות המס לצורך קבלת אישור מקדמי.
 • ליווי חברות בביקורת מחירי העברה מול רשויות המס.
 • תכנון כולל - מיסוי בינלאומי ומחירי העברה.

הסבר לגבי מגוון השירותים:

 • תכנון אסטרטגיית מחירי העברה מבעוד מועד

סקירה כוללת של סוגיות מחירי העברה והכנת תיעוד מחירי העברה טרם ביצוע העסקה על מנת לאמוד את מחיר השוק של העסקה ואת כדאיותה. ניתן להכין עבודה זו במתכונת חקר תנאי שוק, מזכר או במתכונת אחרת. לאחר השלמת העסקה ניתן לעדכן את העבודה.

 • פיתוח וגיבוש מדיניות מחירי העברה

פיתוח וגיבוש מדיניות מחירי העברה תוך בחינת הפונקציות, הנכסים והסיכונים של החברות בארגון לצורך ייעול המבנה הארגוני ו/או שרשרת האספקה וצמצום החשיפות. ניתן לבצע את הבחינה בהתאם לחקיקה הישראלית ובהתאם לרגולציה במדינה הזרה הרלבנטית.

 • תיעוד מחירי העברה

- חקר תנאי שוק בזמן אמת

הכנת תיעוד בזמן אמת. עשוי לשמש את הלקוח בעתיד אם יידרש לכך על ידי רשויות המס. הכנת הדוח בזמן אמת מפחיתה את הסיכון להנהלה, הכפופה לחובות דיווח בהתאם לחוק, מסייעת למיקסום רווחי הקבוצה ומונעת תשלומים בגין קנסות מוגדלים בישראל ובמדינות השונות.

- חקר תנאי שוק בדיעבד

הכנת תיעוד בדיעבד, לרוב בעקבות דרישת רשויות המס או טרם הגשת דוח המס לשנה הרלבנטית.

- מזכר בתחום מחירי העברה

תיעוד בזמן אמת או בסמוך למועד ביצוע העסקה. עשוי לסייע ללקוח לצורך חתימה על הדיווח השנתי. ניתן לשדרג המזכר לחקר תנאי שוק בהתאם לדרישות החוק.

 • ליווי וניהול משא ומתן מול רשויות המס לצורך קבלת אישור מקדמי

הליך המתרחש טרם ביצוע העסקה אשר עשוי להעניק לחברה הסדר עם רשות המסים למספר שנים. השירות כולל:

- הכנת חקר תנאי שוק לצורך קבלת האישור המקדמי.

- השתתפות בדיונים ברשויות המס לצורך קבלת אישור מקדמי בנוגע למחיר העסקה.

 • ליווי חברות ישראליות בביקורת מחירי העברה מול מס הכנסה
 • הצגה ללקוח

  הכנת פרזנטציה מקוצרת אשר תציג ללקוח האם העסקה שנערכה אכן בוצעה בתנאי שוק.

שלבי השירות

 • זיהוי חשיפות מחירי העברה רלבנטיות.
 • ניתוח פונקציונאלי של הצדדים, ניתוח סיכונים כלכליים ונכסים אשר שימשו לצורך ביצוע העסקה.
 • זיהוי עסקאות בינלאומיות כהגדרתן בחקיקת מחירי העברה.
 • איתור עסקאות דומות אותן ביצע אחד מהצדדים עם צד שאינו קשור לעסקה ו/או עסקאות בעלות מאפייני השוואה דומים לאלו של העסקה הנבדקת.
 • ניתוח כלכלי של העסקאות הדומות.
 • הכנת תיעוד מחירי העברה במתכונת חקר תנאי שוק או מזכר עבור העסקה המדווחת, בהתאם לדרישת הלקוח.

פורום בינלאומי ייחודי

הרשת הבינלאומית Grant Thornton International הקימה פורום ייחודי למחירי העברה המאפשר שיתוף במידע וקשר ישיר בין כל המומחים בתחום הפועלים במשרדים החברים ברשת. בפורום עשרות חברות ממדינות שונות ברחבי העולם. אמצעי זה עומד לרשות לקוחותינו ומסייע בקידום עסקאות תוך יצירת תכנוני מס אשר נדרשים במסגרת הפעילות העסקית מעבר לים.

שי מויאל
שותף, מנהל תחום מיסוי בינלאומי, מחלקת מסים
שי מויאל