עסקה בינלאומית בין צדדים אשר מתקיימים ביניהם יחסים מיוחדים חשופה לרגולציית מחירי העברה.

תחום מחירי העברה מהווה חלק ממחלקת מיסוי בינלאומי של משרדנו. תחום זה התפתח בשנים האחרונות והינו בעל השלכות מיסויות עבור חברות בינלאומיות רבות.

עקרונות מחירי העברה חדרו לשוק הישראלי בשנת 2006, בעקבות כניסתה לתוקף של רגולציית מחירי העברה. החקיקה בתחום מתפתחת באופן שוטף והדרישות מרשויות המס הולכות וגוברות.

בשנה הקרובה אנו צופים כי יחולו שינויים רבים בתחום מחירי העברה  וזאת בהמשך ליישום תוכנית ה-BEPS  של ארגון ה-OECD אשר ישראל חברה בו. המדינות החברות בארגון מחויבות לציית להוראות התוכנית אשר דורשות שיתוף פעולה וכללי שקיפות מלאים בין המדינות. תוכנית ה-BEPS מהווה חידוש בעולם מחירי העברה שכן היא דורשת מתאגידים לספק מידע נרחב אודות מקורות הכנסותיהם, בין אם הופקו בישראל ובין אם הופקו בחו"ל, מידע על פעילותם הכלכלית ומידע על תשלומי המס במדינות שונות.

עסקאות בינלאומיות כוללות בין היתר מכירת מוצרים, מתן שירותים, עסקאות פיננסיות (כגון הלוואות בין חברתיות), העברת ידע ו/או קניין רוחני ושימוש בנכסים בלתי מוחשיים.

דרישות רשויות המס בישראל

רשויות המס בישראל דורשות שחברות יערכו דוח מחירי העברה מעודכן מידי שנה במקביל לדוח המס השנתי. בנוסף, רשויות המס דורשות מתן גילוי ומידע לגבי עסקאות בינלאומיות עם צדדים קשורים בחו"ל. דיווח זה נעשה באמצעות טופס 1385, אשר על פיו על החברה לדווח כי העסקה נעשתה בהתאם לתנאי השוק.

עבודת מחירי העברה נדרשת כדי לתמוך ולגבות עסקאות בינלאומיות בין צדדים קשורים בהתאם למחירי שוק. אי עמידה בעקרונות אלו עלול לגרור השלכות כלכליות ומסחריות לחברה.

מחלקת מחירי העברה

מחלקת מחירי העברה במשרדנו מציעה קשת רחבה של שירותים תוך הבנת הצורך והדרישות הרגולטוריות בעבודת מחירי העברה.

אנו יכולים לסייע לארגונים שונים עם פתרונות מותאמים הן בישראל והן בזירה הבינלאומית.

אנו עובדים בשיתוף פעולה עם המשרדים החברים ברשת של Grant Thornton International. רשת מחירי ההעברה הגלובלית כוללת למעלה מ-150 מומחי מחירי העברה. מבנה זה מאפשר למחלקתנו לפתח ולגבש מדיניות מחירי העברה מגוונת ולספק פתרונות מחירי העברה יעילים.

שירותים בתתחום מחירי העברה

משרדנו מציע קשת רחבה של שירותים שונים, תוך ליווי אישי מתחילת התהליך ועד סופו.

פירוט השירותים:

  • תכנון אסטרטגיית מחירי ההעברה.  
    פיתוח מדיניות מחירי ההעברה ותכנון מבנה שרשרת מס יעילה.
  • תיעוד מחירי ההעברה ותאימות. 
    הכנת מגוון של דיווחי מחירי העברה בהתאם לדרישות הלקוח וכן המלצתנו בנוגע לעמידה בתקנות מחירי העברה והפחתת הסיכון בביקורת וקנסות.
  • פתרונות מחלוקות מחירי העברה- ליווי לקוחות מול מחלוקות עם רשויות המס בישראל.
  • ליווי חברות ישראליות בהליך של קבלת אישור מקדמי מרשויות המס טרם ביצוע עסקה וכן ליווי חברות בביקורת מחירי העברה מול רשויות המס בישראל.
מחירי העברה רו"ח בנימין גנדז

מנהל מחלקת מחירי העברה

ליצירת קשר