הבנת הערך של העסק שלך או של הנכסים של העסק

הינו נכס בפני עצמו. הערכת שווי היא כלי חיוני היכול לעזור בהפקת ערך מקסימאלי בעת מכירה או רכישה של עסק.

קיימות מספר נסיבות המחייבות ביצוע הערכת שווי של חברה, ביניהן:

 • רכישת עסק
 • מכירה או מיזוג עסק או נכסיו
 • MBO/MBI
 • סכסוכים בין בעלי המניות
 • ראורגניזציה של העסק
 • צורכי דיווח חשבונאי

תקנים בינלאומיים הערכת שווי של חברות:

 • 38 IAS
 • 36 IAS
 • IFRS 2

תקנים אמריקאים לערכת שווי של חברה:

 • FAS 141/142

בעקבות כניסתה של התקינה הבינלאומית (IFRS), חברות רבות צריכות להתבסס יותר ויותר על אומדני השווי ההוגן, לצורך הדיווח הכספי שלהן.

צרכי תמיכה משפטית לערכת שווי :

 • אובדן ופגיעה של מוניטין
 • אובדן יכולת הכנסה של עסקה
 • ערכת מגזרי פעילות
 • הליכי פירוק, כינוס והקפאת הליכים
 • הגנה על זכויות מיעוט

הערכת שווי לעסקים ,חברות ונכסים מתחומים שונים:

 • עסק - מדידת השווי ההוגן של החברה בכללותה או בחלקה
 • נכסים בלתי מוחשיים - הערכת שווי המניה, אג"ח, אופציות, רשימת לקוחות, הסכמי בלעדיות
 • נכסים אינטלקטואליים - פטנטים, זכויות יוצרים, סימני מסחר, זיכיונות, סודות מסחריים
 • הקצאת עלות רכישה - PPA
 • נכסים אישיים - הערכת רכוש ונכסים פרטיים
 • נכסי נדל"ן - חברות נדל"ן מסחרי ותעשייתי

עריכה חשבונאית של הדוחות הכספיים

סכום בר-השבה בהערכות שווי חשבונאיות 

תחזית תזרים מזומנים ביישום שיטת ה-DCF

שיעור ההיוון - WACC

למשרדנו ניסיון רב במתן שירותי ייעוץ ובביצוע הערכת שווי עבור ארגונים פרטיים ומוסדיים הפועלים במגוון רחב של תחומים. אנו מאמינים כי הערכת שווי אינה תוצאה של הליך טכני בלבד. הערכת שווי מקצועית ואיכותית היא תוצאה של יישום ניסיון רב שנים, יידע נצבר ויכולות אנליטיות ומקצועיות לצד יישום מתודולוגיות הערכה המתאימות לכל מקרה לגופו.

הערכת שווי חברה-הערכת שווי עסק | פאהן קנה יועצים

הערכות שווי

הערכת שווי עסק היא משימה לא פשוטה, אולם קיימות מספר נסיבות, מסחריות, עסקיות או לצורכי דיווח, המחייבות ביצוע הערכת שווי

הערכות שווי

הערכת שווי עסק היא משימה לא פשוטה, אולם קיימות מספר נסיבות, מסחריות, עסקיות או לצורכי דיווח, המחייבות ביצוע הערכת שווי

מיסים

הערכת שווי עסק היא משימה לא פשוטה, אולם קיימות מספר נסיבות, מסחריות, עסקיות או לצורכי דיווח, המחייבות ביצוע הערכת שווי

שלומי ברטוב
שותף מנכ"ל פאהן קנה יועצים בע"מ
שלומי ברטוב