article banner

ביקורת וחשבונאות

גדול ולא גדול מדי

ביקורת וחשבונאות

עלונים מתחום החשבונאות והרגולציה

לרישום

במשרדנו אנו מאמינים כי קיימת חשיבות רבה להתייחסות לכלל פעילויות הארגון אשר עומדות מאחורי הערכים החשבונאיים. הבנת הפעילויות הללו מספקת תובנות על הדוחות הכספיים ומאפשרת ביצוע ביקורת טובה יותר.

כדי לפעול בהתאם לגישה זו אנו חייבים להבין לעומק את אופי הארגון, כולל מערכות המידע, תהליכי עבודה, בקרות פנימיות ואיכות ההון האנושי.

השירותים המוצעים

משרדנו מעניק מגוון שירותים מקצועיים בתחום החשבונאות, לרבות:

 1. ביקורת דוחות כספיים – בהתאם לכללי חשבונאות בישראל, בינלאומיים ואמריקאים
 2. עריכת דוחות כספיים
 3. שירותים נוספים במסגרת תהליך הביקורת

למה דווקא פאהן קנה Grant Thornton Israel?

מעורבות מוגברת, החל מתכנון מוקדם של הביקורת וכלה בגישה מבוססת סיכונים, מספקת הבנה מקיפה יותר על הארגון ויכולת ייחודית לספק הערות ייעוץ רלוונטיות לניהול הארגון.

 • היחס בין שותף / מנהל / אנשי צוות במשרדנו הינו נמוך יותר מהמתחרים הגדולים שלנו, מה שמאפשר רמת מעורבות גבוהה של השותף בהתקשרות.
 • יחד איתך, אנו נגדיר מה חשוב לך וזה יהיה בראש סדרי העדיפויות שלנו.
 • מתן מענה מהיר ואיכותי.
 • אנו נציע פתרונות מעשיים אשר יסייעו לשיפור הביצועים ולהשגת צמיחה.
 • אנו פועלים בצוותים אשר להם דפוסי חשיבה שונים תוך ביצוע סיעור מוחות ושיתוף פעולה ביניהם.

משרדנו מאופיין על ידי החזון הגלובלי – "מנהיגות נחרצת ומתן שירות לקוחות ייחודי ומבודל ברחבי העולם באמצעות עובדים מקצועיים ומועצמים".

 • שירות לקוחות ייחודי - אנו מספקים שירות ייחודי ועקבי ברחבי העולם. בעקבות ההתנסות של לקוחותינו, הלקוחות מרגישים שהם מקבלים שירות מארגון עולמי מלוכד.
 • מנהיגות נחרצת - באמצעות מנהיגות נחרצת, כקבוצה וכיחידים, אנשי המקצוע שלנו ימשיכו להיחשב כמנהיגים הן בעולם העסקים והן בשווקים שלנו.
 • עובדים מקצועיים ומועצמים - הסגל של פאהן קנה ושות' מוסמך לבצע את עבודתו באחריות מלאה. אנשים מועצמים מתפתחים כאשר מציבים את האנשים הנכונים בעבודות הנכונות – התאמה אשר מעניקה להם את היכולת לספק ללקוחות את השירות האופייני והמיוחד לפאהן קנה ושות'.