article banner

בלוקצ'יין ומטבעות קריפטוגרפים

ענף בלוקצ'יין ומטבעות קריפטוגרפים

פאהן קנה

רו"ח אלי גולדשטיין

שותף

ליצירת קשר

אנו מציעים פתרון מקיף בשירותי טכנולוגיית Blockchain, החל מתפיסה ועיצוב אסטרטגי לייצור ויישום רכיבים בפלטפורמה. המומחים שלנו עוזרים ללקוחותינו לשלב את הטכנולוגיה במלואה בארגון ובכך להקל וליעל את תהלכי האימוץ וההטמעה.

מהי טכנולוגיית Blockchain?

למעשה מדובר בספר חי שמתעד את העסקאות של 'אסימון' - במקרה זה, מטבע הביטקוין - המסודר בקבוצות נתונים המכונות 'בלוקים' המשתמשים באימות קריפטוגרפי כדי לקשר את עצמם זה לזה. במילים פשוטות, כל חסימת נתונים מתייחסת ומזהה את החסימה הקודמת באמצעות פונקציית 'hash', ויוצרת שרשרת בלתי-שבורה, ומכאן השם.

גישה זו להקלטת נתונים מתהדרת ביתרון משמעותי על פני ספר חשבונות ומסדי נתונים מסורתיים. בכך שכל חסימה של נתונים מאמתת את קודמתה הישירה, הספירה המתארכת תמיד היא רציפה וקבועה: לא ניתן לתקן, להסוות או למחוק עסקאות שכבר נרשמו. כל ניסיון לעשות זאת ישבור את השרשרת הקריפטוגרפית ויהיה מסומן מייד לכל המשתתפים.

באופן עקרוני, ספר חשבונות Blockchain הוא בסיס נתונים מוגן משינויים עם אימות מובנה.

להרחבה בנושא: התפלגות מחסומי החסימה, רשתות Blockchain, חוזים חכמים, סוגי מטבעות וכריית מטבעות והשימוש באנרגיה לחץ/י כאן.

השירותים שלנו

 • גיבוש אסטרטגיה חשבונאית - שלמות בהצהרות החשבונאיות לבין הלוגיקה של הפעולות המבוצעות בארנק האלקטרונים של החברות.
 • ניתוח טכני של חוזים חכמים.
 • ניתוח טכני של קוד חוזים חכמים בפעילות הנפקה ICO (Initial coin offering).
 • גיבוש תפיסת השמירה וההגנה על מטבעות החברה.
 • תכנון תזרים מזומנים שנתי בהתבסס על תנודות מטבע.
 • ליווי עסקאות מימון/נכסים המתבצעות בעזרת מטבעות אלקטרונים.
 • עריכת דוחות על השפעת המטבע בענפים שונים.
 • מכלול היבטי המיסוי.
 • פיתוח ויישום - החל מזיהוי המודל העסקי המתאים ביותר עבור לקוחותינו. אנו מנתחים, מעריכים ומאמתים שימוש מנקודות מבט חשבונאיות וטכנולוגיות.
 • הדרכת מחלקת הכספים של הארגון: אנו מעבירים הדרכות ומלווים את מחלקות הכספים בארגון כיצד יש לרשום פעולות שניתן לתת עליהן דיווח לרשויות.
 • פלטפורמה ייעודית של הרשת הבינלאומית (GTchain) לפיתוח יישומי בלוקצ'יין.

וובינר בנושא: בלוקצ'יין - דיווח, רגולציה, בקרה ומיסוי