article banner

מיסוי ישראלי ובינלאומי

לקריאת המדריך המלא

רישום לעלוני מסים

עדכונים מקצועיים בתחומי המס הכוללים עדכוני חקיקה, עדכוני פסיקה, הוראות וחוזרים מקצועיים ומאמרים

לרישום

המומחים במחלקת המסים של משרדנו יסייעו לך לנהל את מדיניות המסים של חברתך הן בשוק המקומי והן בפעילויות בחו"ל תוך ראייה כוללת של כל פעילות הקבוצה.

שיתוף הפעולה עם מומחי המסים ברחבי העולם מבטיחים שתקבל ייעוץ מקצועי ומדויק וטיפול נאות מול רשויות המס המקומיות.

שירותים מקצועיים

  • תכנוני מבני מס - תכנון מבנה החזקות והשקעות בארץ ובחו"ל, מיזוגים, פיצולים, העברת נכסים בין חברות, ארגון מחדש, ניצול הפסדים, שיטות דיווח, לרבות דיווח מאוחד, הטבות, חוקי עידוד ועוד.
  • ליווי עסקאות ופעילויות השקעה - לווי הסכמים, חוזים ופרויקטים מיוחדים משלבי התכנון עד להשלמת ביצועם, לרבות השתתפות בצוות מו"מ לקראת הסכם ותכנון מבנה מס אופטימאלי לביצוע העסקה- בשוק המקומי והעולמי.
  • התמודדות בסוגיות הקשורות למס ערך מוסף המוטל בחו"ל.
  • הטמעת גישות לטיפול במחירי העברה.
  • בחינת שיקולי מס בהעברת פעילות למיקום אחר (בארץ או בחו"ל).
  • ניצול הטבות, תמריצים, זיכויים ממס מכוח דינים זרים ואמנות למניעת כפל מס, המוענקים על ידי המדינות השונות.
  • סיוע לעובדים בכירים זרים בענייני מס מקומיים (Expatriate & Impatriate).
  • יעוץ בביצוע Relocation, לרבות ייעוץ לתושבים זרים ביחס להגירה אל ישראל.

מחלקת המסים עובדת בשיתוף פעולה הדוק עם עמיתיה במשרדים החברים ברשת  Grant Thornton. ברשת כ- 500 שותפים, מנהלי מחלקות מסים ולמעלה מ- 4,500 עובדים מקצועיים המתמחים בתחום המיסוי. קשרי עבודה אלה מאפשרים ביצוע תכנוני מס בינלאומיים, ביצוע עסקאות בחו"ל והתעדכנות בשינויי החקיקה ובדיני המס החלים במדינות השונות.

הורידו עכשיו את אפליקציית המסים שלנו - "Tax Book" בחנות האפליקציות: