שירותים עיקריים

במשרדנו מחלקה המתמחה בתחום הנאמנות והפיקוח. עובדי המחלקה, ביניהם רואי חשבון וכלכלנים, פיתחו שיטות עבודה וכלי בקרה ייחודיים המספקים פתרון מקצועי ואיכותי. הצוות צבר ידע רב בתחום הנאמנות והפיקוח ורכש היכרות מעמיקה עם הדרישות החוקיות החלות בתחום זה בארץ ובעולם.

ליווי ופיקוח על העברות כספים והקצאתם

גופים רבים המעוניינים לסייע בקידום פעילותם של עמותות ומלכ"רים, נתקלים רבות בצורך להבטיח כי השימוש בכספי הסיוע המועברים על ידם יעשה תחת פיקוח נאות. מטרתו של הפיקוח הינו הבטחת המטרות והיעדים אשר לשמן יועדו הכספים.

במסגרת זו מספק משרדנו גם מגוון רחב של שירותי ליווי ופיקוח בפעילויות עסקיות, פעילויות פרטיות (כספי ירושה וחסויים) ופרויקטים מקומיים ובינלאומיים.

השירותים כוללים:

  • ניהול כספים בנאמנות בחשבונות מיועדים
  • בדיקת בקשות המוטבים ומידת התאמתן להוראות החוק ולדרישות הגוף המממן
  • בדיקת השימוש שנעשה בפועל בכספים שהועברו
  • אימות הנתונים על ידי בדיקות בשטח
  • נאמנות בעסקאות של מכירת מניות בין חברות

נאמנות וניהול תוכניות הטבה לעובדים

משרדנו מציע חבילת שירותים לניהול מקצועי ויעיל של נאמנות לתוכניות להקצאת ניירות ערך לעובדים, במסגרת סעיף 102 לפקודת מס הכנסה.

השירות המוצע ללקוחותינו מאגד בתוכו מכלול שירותים:

  • הגשת התוכנית לאישור רשויות המס, במסלול פירותי או הוני
  • טיפול בתהליך מימוש האופציות למניות ומכירתן בבורסה
  • חישוב המס בגין המכירה והעברת הכספים לרשויות ולחשבון העובד
  • מעקב ודיווחים אודות מצבת ניירות הערך ותנאיהם, במהלך תקופת הנאמנות