רקע

דוחות בקרה בתחום השכר מהווים כלי רב עוצמה לשליטה, אימות סבירות תשלומי המשכורות וזיהוי חריגות במערך השכר.

למעשה, המידע כבר קיים אצלך במערכת המחשב ומשרדנו יכול לסייע לך להפיק ממנו את הידע.

שירותי מחלקת בקרת שכר

בודק שכר עובדי קבלן

המחלקה מספקת לעשרות לקוחות שירותי בודק שכר בהתאם לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה. בין לקוחותינו: בנק הפועלים, קופת חולים כללית, מכבי, נכסי אריאל, שופרסל, מקורות, טאואר סמיקונדקטור, קבוצת עזריאלי ואחרים. במסגרת עבודה זו אנו בודקים תשלום שכר כחוק לעובדי קבלן המועסקים אצל לקוחותינו. במידה ומתגלות הפרות, אנו מוודאים כי חברת הקבלן תיקנה אותן.

בנוסף, אנו מייעצים באופן שוטף ללקוחותינו בתחום שכר עובדי קבלן, כולל שירותים שונים ללא תשלום, כגון:

 • סיוע בקביעת התעריף לשעת עבודה.
 • יישום הוראות צווי ההרחבה השונים.
 • מתן מענה בסוגיות ספציפיות הרלוונטיות לתחום.

איתור ומניעה

הוצאות השכר הינן בדרך כלל הוצאות מהותיות לארגונים רבים, אולם הבקרה עליהן מוגבלת למדי. זאת, להבדיל מרכש לדוגמה, בו הבקרות הדוקות גם על סכומים קטנים יותר.

בקרת ההנהלה על נכונות המשכורת מתמצה לעיתים קרובות בהשוואת סך המשכורות לחודש קודם, מתוך הנחה כי חשב השכר מבצע בקרה הדוקה יותר. מניסיוננו מתברר כי בקרת חשב השכר הינה לעיתים מוגבלת. הבקרה מבוססת בדרך כלל על בדיקה ידנית של מדגם עובדים. עקב מורכבות השכר והיקף הנתונים, בקרות ידניות אינן יעילות בדרך כלל, המדגמים הנבדקים אינם מייצגים פעמים רבות.

ייעול הבקרה

המידע על עיבוד השכר נמצא במחשב, במערכת השכר. לפיכך, ניתן להיעזר במחולל היישומים של לשכת השירות שלכם כדי לבצע בקרת שכר חכמה. המחולל יפיק אחת לתקופה דוחות בקרה אשר יפרטו נתונים שנמצאו כחריגים. נתונים אלו ייבדקו ובמידה ויתגלו כשגויים, יטופלו בהתאם.
יתרונות השימוש במחשב
ביצוע הבקרה באמצעות מחשב מאפשר הפעלת הבדיקות על כל אוכלוסיית העובדים ועל כל מאפייני התשלום. אין יותר צורך במדגמים. הבדיקה באמצעות המחשב מהירה ומדויקת לעומת בדיקה ידנית, ולכן גם זולה יותר.

דוחות חריגים

דוחות הבקרה שנעצב עבורכם כוללים דוחות חריגים, ביניהם: בדיקת תשלום של אותו רכיב שכר פעמיים, תשלום רכיבי שכר אשר סותרים אחד את השני, תשלום שכר לעובדים פיקטיביים, ביצוע העלאת שכר במועד בלתי סביר, תשלום רכיב שכר בסכום שאינו סביר ועוד.

תהליך העבודה

 1. בעקבות הבנת הצרכים עמכם, נבצע סקר פערים (Gap Analysis) בין הבקרות הנדרשות והקיימות. אתם תבחרו מהם דוחות הבקרה הנדרשים לכם מהמכלול המוצע.
 2. נאפיין את דוחות הבקרה שבחרתם ונגדיר אותם באמצעות מחולל היישומים של לשכת השירות שלכם.
 3. נריץ את הדוחות בתקופה הראשונה על מנת לוודא כי אין חריגי שווא. במידת הצורך, הגדרת הדוחות תשופר.
 4. נמסור לידיכם סט דוחות להרצה שוטפת חודשית על ידיכם.

בדיקת רכיבי שכר בחברות ממשלתיות

אחת לתקופה, נחשפות חריגות בתשלומי שכר בחברות ממשלתיות באמצעי התקשורת. חברות לא מעטות, מעוניינות לדעת מראש כי לא קיימות חריגות שכר בחברה, אשר עלולות להציג את החברה באור שלילי. אנו מתמחים בביצוע בדיקות מסוג זה. אנו מסייעים לחברות ממשלתיות לוודא כי תשלומי השכר הינם בהתאם להוראות רשות החברות הממשלתיות ו/או הוראות החשכ"ל. בסיום הבדיקה אנו ממליצים כיצד לתקן את החריגים בעלות מינימלית לחברה.

בניית תהליכי שכר

תהליך עיבוד שכר תקין, הכולל בקרות מתאימות, הפרדת תפקידים וכו' המבטיחות תשלום שכר נכון והקטנת החשיפה למעילות. המחלקה צברה ניסיון רב בבניית תהליכי שכר אפקטיביים לחברות שונות החל מהליך קליטת העובד במערכת ועד הפקת תלושי השכר תוך כדי עיצוב הבקרות המלוות את תהליך השכר עד לתשלום השכר.

במסגרת שירות זה אנו מתחשבים בגודל החברה, המבנה הארגוני, מערכות המידע הקיימות בארגון, שונות ההסכמים הקיימים ועוד. התוצר הסופי של שירות זה הינו תהליך שכר מתוקן, מותאם ספציפית לחברה.

תגמול בכירים

תיקון 20 לחוק החברות קבע עקרונות לתוכניות תגמול בכירים. אנו מסייעים לחברות לקבוע את מדיניות התגמול עבור נושאי המשרה בהתאם לעקרונות שנקבעו בתיקון. העבודה מתבצעת במספר שלבים המתואמים באופן מלא עם החברה. התוצר הסופי הינו מסמך מדיניות המוכן לאישור ועדת התגמול, כולל השוואה (benchmarking) לחברות מקבילות.

בדיקת הפרשות לסוציאליות

החל משנת 2008, קיימת חובה לבטח כל עובד בביטוח פנסיוני, על פי השיעורים הקבועים בחוק.

אי הפרשה כחוק מהווה עבירה שיש בה אחריות אישית של נושאי המשרה בחברה. במסגרת בדיקתנו נאמת את נאותות ההפרשות לסוציאליות ונמליץ כיצד לשפר את התהליך כך שהחשיפה לחברה ולנושאי המשרה בה יקטנו משמעותית.

הערך המוסף שלנו 

 • מחלקה ייעודית אשר כל עיסוקה בקרת שכר.
 • שירות המבוסס על מקצועיות וליווי אישי של הצוות הבכיר במחלקה. 
 • סיוע של המחלקות המקצועיות במשרד מתחומי החשבונאות, מיסים וייעוץ כלכלי.
 • ביצוע פרויקטים ועבודות ברחבי העולם תוך הסתייעות במומחים מקומיים ממשרדים החברים ברשת הבינלאומית Grant Thornton בה אנו חברים.
יוסי גינוסר
מנכ"ל פאהן קנה ניהול בקרה בע"מ
יוסי גינוסר