מיסוי פרט - ניכויים ניהול ספרים ומלכ"רים

תחומי מומחיות

שירותי מיסוי פרט וניהול ספרים

אנו מספקים מכלול שירותים בתחום מיסוי הפרט ליחידים וניהול ספרים לחברות וליחידים, ומטפלים בסוגיות מס כגון:

  • מתן יעוץ בנושאי מיסוי ישראלי, ישיר ועקיף, למגוון רחב של חברות, מלכ"רים ויחידים.
  • ליווי בהכנת דוחות אישיים ליחידים והצהרות הון.
  • עריכת ביקורות ניהול ספרים בחברות מלכ"רים ויחידים וכתיבת חוות דעת בנושא.
  • ליווי חברות ויחידים בביקורת ניהול ספרים המתנהלות ברשות המיסים.
  • ליווי הליכי דיוני שומות מס הכנסה, ניכויים וביטוח לאומי.
  • טיפול בבקשות מקדמיות (פרה רולינג), בנושאים של ניהול ספרים, פטור מניכוי במקור בגין חלוקת מלגות ועוד
  • ליווי וטיפול במלכ"רים לקבלת אישור כמוסד ציבורי לעניין תרומות בהתאם לסעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

ביקורות ניהול ספרים  

לקיום הוראות ניהול ספרים  יש חשיבות רבה ואי קיום ההוראות יכול להוביל לפעולות שונות מצד רשויות המס. אנו עורכים ביקורות יזומות לתאגידים ויחידים המבקשים לבחון עמידה בהוראות ניהול ספרים.

אישורים מקדמיים ממס הכנסה בנושאים שונים

אנו מתמחים בהשגת אישורים מקדמיים מרשויות המס ביחס להקלות בניהול ספרים אצל תאגידים ויחידים אשר ההוראות הקיימות לא תואמות את הפעילות.

היערכות לביקורת ניכויים במס הכנסה וביטוח לאומי

אנו מייעצים כיצד להיערך לביקורות המתבצעות בידי מס הכנסה וביטוח לאומי, כולל ליווי מול הרשויות והדרכה לגבי תיקון ליקויים אשר עולים בביקורות.

ליווי וטיפול במלכ"רים לקבלת אישור ס' 46

מלכ"רים רבים נזקקים לקבלת תרומות לצורך קיום הפעילות הציבורית שלהם. תורמים מעדיפים לתרום למלכ"ר אשר יש לו אישור כמוסד ציבורי לעניין זיכוי תרומות לפי ס' 46. אנו מתמחים בטיפול מול רשות המיסים בהליך לצורך הכרה במלכ"רים כמוסד ציבורי לעניין זיכוי תרומות לפי ס' 46 לפקודה.

פייסבוק לייב של עינת מליאר

הוראות ניהול ספרים דגשים והנחיות להתנהלות נכונה

היערכות לביקורות ניכויים והתנהלות שוטפת בניכויים מול רשויות המס.

 

שותפה, מנהלת תחום מיסוי פרט, ניהול ספרים ומלכ"רים, מחלקת מיסים
עינת מליאר
עינת מליאר
שותפה, מנהלת תחום מיסוי פרט, ניהול ספרים ומלכ"רים, מחלקת מיסים
עינת מליאר