הדוחות הכספיים הינם כלי ניהולי חשוב

ראייה עסקית רחבה ומעורבות גבוהה של השותף המטפל בתיק

על פי גישה זו פועל משרדנו ומשלב יכולות בינלאומיות, ראייה עסקית רחבה ומעורבות גבוהה של השותף המטפל בתיק

מחלקות הביקורת החשבונאית במשרדנו מונות רואי חשבון וכלכלנים בעלי ידע ומוניטין בתחומם. חברי הצוות נמנים עם הסגל האקדמי באוניברסיטאות ובמכללות המובילות בישראל ופועלים רבות בתחום המחקר החשבונאי בארץ, בכתיבת ספרות מקצועית ובפרסום מאמרים בירחונים מקצועיים ובעיתונות היומית.

לחברי הצוות היכרות מעמיקה עם התקינה החשבונאית הישראלית, התקינה החשבונאית הבינלאומית (IFRS) והתקינה האמריקאית (US GAAP).

המחלקות מסתייעות בתמיכתן השוטפת של מחלקת המיסים והמחלקה המקצועית ומספקות מגוון שירותי ייעוץ ומידע חשבונאי.

גישת הביקורת שלנו - שירותי ביקורת חשבונאית עם ערך מוסף

גישת הביקורת שלנו הינה פרקטית בהיבטים של איכות ויעילות והיא מבדלת את פאהן קנה ושות' Grant Thornton Israel משאר משרדי ראיית החשבון. אנו מאמינים כי קיימת חשיבות רבה להתייחסות לכלל הפעילויות העומדות מאחורי הערכים החשבונאיים. הבנת הפעילויות הללו מספקת תובנות על הדוחות הכספיים ומאפשרת ביצוע ביקורת טובה יותר. כדי לפעול בהתאם לגישה זו אנו חייבים להבין לעומק את אופי החברה, כולל מערכות המידע, תהליכי עבודה, בקרות פנימיות ואיכות ההון האנושי.

מאפייני הביקורת החשבונאית:

 • נערכת בהתאם לסטנדרטים מקצועיים הגבוהים ביותר.
 • כוללת בדיקות המתמקדות בפעילויות הקריטיות לארגון.
 • שומרת על אותו צוות מבקר משנה לשנה, ככל שניתן.
 • מזעור הפגיעה בשגרה היומית של העסק בתקופת הביקורת.
 • הפחתה בעלויות באמצעות שימוש בטכנולוגיות מתקדמות.

תכנון

תכנון הינו החלק החיוני ביותר בביצוע ביקורת יעילה ואפקטיבית, ללא הפתעות. כחלק מתכנון תהליך הביקורת, בכל שנה טרם סיומה, אנו ניפגש עם ההנהלה כדי לבחון את המטרות האסטרטגיות, היעדים והסיכונים. פגישות אלו משרתות את המטרות הבאות:

 • חיזוק התקשורת וההבנה המשותפת בנושאים הרלוונטיים.
 • הבנת החוזקות והחולשות של חברתכם, כולל שיחות עם המבקר הפנימי וקריאה של הדוחות שלו.
 • קביעת לוח זמנים לביצוע הביקורת – על מנת להבטיח כי אנו עומדים בהתאם לציפיותיכם.
 • דיונים לגבי סיכונים ספציפיים הכוללים סיכוני הונאות, מעילות ואי-סדרים.
 • ניצול משאבים פנימיים למזעור עלויות הביקורת והגדלת היעילות.

פגישות אלו תתקיימנה בשיתוף עם האנשים הרלוונטיים מהארגון ומפאהן קנה במטרה לייעל את תוכנית הביקורת. מעבר לפגישות אלו אנו ניפגש לאורך כל השנה על מנת להבטיח כי אנו פועלים בצורה נאותה המתאימה לצרכי הארגון, שיש לנו ערוצי תקשורת פתוחים ואנו מבצעים פעולות מניעה במידת הצורך.

מתודולוגיית ביקורת המתבססת על סיכונים

מתודולוגיית הביקורת על פיה עובד משרדנו, נקראת "Horizon", מתמקדת בסיכונים מהותיים ומבטיחה את השלמת הביקורת במהירות וביעילות. פגישות התכנון הפנימיות מאפשרות עקביות ועדכון בהתאם לשינויים בעסק. מתודולוגיית הביקורת שלנו מנתחת את המידע בסביבה בה העסק פועל – החל מאירועים והחלטות וכלה במידע עסקי, פעילויות חשבונאיות ויצירת מידע למנהלים.

הערכה של עיצוב סביבת הבקרה הפנימית, תקבע את היסודות של נוהלי הביקורת.

במהלך תהליך הערכת הבקרות ועיצוב תוכנית ביקורת מפורטת, נעריך את הבקרות על הממשל התאגידי, תהליכי מפתח חשבונאיים, תפעול המחשוב, אבטחת המידע ומערכת הניהול הכוללת.

תקשורת

 • התקשורת בינינו לבין הארגון הינה הכרחית ליצירת שביעות רצון מהשירות שלנו, התקשורת שלנו לא כוללת רק תקשורת ישירה עם ההנהלה, אלא כוללת גם שיתוף של ידע.
 • תקשורת עם המבקר הפנימי, במהלך השנה נקרא את הדוחות של המבקר הפנימי ונקיים דיונים עימו, זאת על מנת שנוכל להבין טוב יותר באילו תחומים נוכל להסתמך על עבודתו וגם אילו תחומים מסוכנים מבחינת בקרה פנימית.

הרצאה בנושא: היכרות עם הדוחות הכספיים עם רו"ח יהודית בן לולו, דירקטורית