חוות דעת מומחה – חשבונאית, כלכלית, פיננסית ובנקאית

לעתים קרובות עומדים עסקים בפני סוגיות משפטיות אשר במרכזן נושאים כלכליים וחשבונאיים הדורשים מעורבות של מומחים בתחום.

ניתן לראות בבירור יחס ישיר בין איכות חוות הדעת הניתנת לבין השגת מירב הזכויות מההליך המתנהל.

משרדנו מתמחה בהכנת חוות דעת מומחה בתחום החשבונאי, הכלכלי, הפיננסי והבנקאי לבתי משפט, לבוררויות משפטיות ולתיקי פישור גישור.

חוות דעת לבתי משפט-סוגי התמחויות

חוות דעת מומחה מסייעות בפתרון יחסים במספר מישורים:

 • יחסי חברות- בעלים- מנהלים
 • יחסי ביטוח- לקוח
 • יחסי בנק- לקוח
 • יחסי משפחה- חלוקת נכסים בין בני המשפחה

חוות הדעת תומכות בצרכים מסחריים של חברות, הליכי פירוק, כינוס והקפאת הליכים וכן בתחומי הנזיקין.
בנוסף, מתמחה משרדנו בליווי ויעוץ לחברות משפחתיות ובהכנת חוות דעת מומחה בתיקים המערבים חברות משפחתיות.

להלן פירוט נושאי חוות הדעת:

חברות

 • הערכות שווי
 • חוות דעת הוגנות (fairness opinions)
 • הגנה על זכויות מיעוט
 • קניין רוחני
 • הפרת זכויות יוצרים

חברות משפחתיות

 • סכסוכים בין בעלי מניות- דור שני ושלישי
 • סכסוכים כלכליים במסגרת הליכי גירושין

הליכי פירוק, כינוס והקפאת הליכים

 • הערכת שווי לקביעת מחירי מכירה
 • הערכות שווי נכסים ודרכי חלוקתם
 • בדיקת כושר החזר ויכולת עמידה בהתחייבויות
 • סיוע חשבונאי וניהולי לעו"ד בהליכי פירוק וכינוס

נזיקין

 • חוות דעת כלכליות בנושאי אובדן רווחים, אובדן הכנסות והערכות נזק
 • תביעות נזיקין כלכליות לפי חוק פלת"ד
 • אובדן ופגיעה של מוניטין
 • אומדן נזקים כתוצאה משריפות ופגעי טבע

 

שלומי ברטוב
שותף מנכ"ל פאהן קנה יועצים בע"מ
שלומי ברטוב