בדיקת נאותות חשבונאית- פיננסית, Due Diligence

הינה הערכת תחומי הפעילות העיקריים של עסק נרכש. בדיקה זאת כוללת סקירה של ההיבטים הכלכליים-חשבונאיים של העסק הנרכש וניתוח הדוחות הכספיים, על מנת לזהות ולכמת מצד אחד את הסיכון ומצד שני את הפוטנציאל של העסק הנרכש עבור הרוכשים העתידיים.

מה בודקים במסגרת בדיקת נאותות?

  • בחינת קריטריונים מהותיים להצלחת העסק
  • בדיקת סיכונים פיננסיים ותפעוליים
  • ניתוח הדוחות הכספיים של העסק
  • בחינת מערך מכירות, שיווק ואסטרטגיה עסקית
  • בדיקת אמינות נתונים היסטוריים
  • בדיקת סבירות תחזיות פיננסיות
  • בדיקת איתנות פיננסית של העסק
  • סקירת היבטים חוקיים וחוזיים של העסק
  • הערכת רמת הניהול בעסק ואיכות הצוות הניהולי

כיצד מקטינה בדיקת נאותות את הסיכונים וההתחייבויות הטמונים ברכישת עסק?

בדיקת נאותות מקטינה את הסיכון שברכישת חברה עבור המשקיע משום שבבדיקה זאת נבדקים באופן יסודי מספר פרמטרים חשובים. בעת רכישת חברות פרטיות נבדקת מערכת ספרי החשבונות, התחייבויות לעובדים, ערבויות חוץ בנקאיות קיומן של התחייבויות נסתרות וקיומם של נכסים עודפים שהבעלים הקודמים מנסים להבריח מהחברה.

בכלל, זיהוי הנכסים הלא מוחשיים עלול להשפיע על הרווח החשבונאי בשנים שלאחר הרכישה.

בדיקת נאותות לחברות - בחו"ל

המושג בדיקת נאותות-DD קיים בכל העולם. יש לציין כי כללי הדיווח החשבונאיים שלפיהם נוהגים עסקים תלויים גם הם בכללי הדיווח הנהוגים באותן מדינות - וכללים אלו עשויים להשתנות ממדינה למדינה. רמת הפיקוח של הרשויות המקומיות גם היא משתנה ממדינה למדינה.

על משקיעים להביא בחשבון את החוקים והתקנות המקומיות שהן בעלות השלכות חשבונאיות המשפיעות על כדאיותן של עסקאות רכישה. בנוסף לכך, פערי תרבות עסקית, המתגלים כמעט בכל עסקה בין משקיעים וחברות מתרבויות שונות, עשויים להשפיע על אופיין של בדיקות הנאותות. ראוי לציין כי קיימים הבדלים במדינות שונות בין הנהלים החלים על חברות פרטיות לבין נהלים החלים על חברות ציבוריות. לכן, טוב יעשו משקיעים אם יבררו באופן עקרוני בעת רכישת חברה או עסק שמעבר לים את מהות הבדיקה בכדי שלא להיות מופתעים.

איך מתגברים על קשיים בביצוע בדיקות נאותות בחו"ל?

ניתן לעקוף את הקשיים האובייקטיבים באמצעות פנייה לחברות רואי חשבון בינלאומיות גדולות שיש להן סניפים במספר רב של מדינות ביבשות שונות. כדוגמת חברת פאהן קנה יועצים, חברת בת של משרד רואה חשבון פאהן קנה ושות', אשר חבר ברשת העולמית לראיית חשבון - Grant Thornton. הפיזור הרחב של רשת בסדר גודל שכזה מקנה למשקיעים ישראליים את יתרון לא מבוטל בעריכת בדיקות נאותות בקרב עסקים וחברות הנמצאות בארצות שמעבר לים.

שלומי ברטוב
שותף מנכ"ל פאהן קנה יועצים בע"מ
שלומי ברטוב