article banner

הבראה והשבחת חברות

לעיתים חברות נכשלות או מתנדנדות על קצה הכישלון

אנו נסייע לך למצוא את האסטרטגיה המתאימה בשביל העסק שלך.

סוגי התמחויות:

במהלך השנים האחרונות צברנו ידע רב וניסיון עשיר בליווי של חברות רבות מכל תחומי המשק, ייעוץ וליווי לחברות בקשיים פיננסיים, בניית תוכניות הבראה והובלת מהלכים לשינוי המבנה המימוני (refinancing) מול המערכת הבנקאית, ניהול כינוסים ופירוקים, ניהול וייעוץ בהקפאת הליכים ובניית מודלים כלכליים למדידה ותמחור של פעילויות עסקיות.

1. הבראת והשבחת חברות

 • ניתוח הפעילות העסקית וחלוקתה למרכזי רווח
 • בניית תוכניות הבראה והתייעלות
 • רה ארגון בתחום התפעולי והעסקי על בסיס תוכנית ההבראה
 • הכנת תזרים מזומנים חזוי (חודשי ויומי)
 • הסדרי פריסת חובות מול ספקים ומול בנקים

2. ניהול כינוסים ופירוקים

 • ניהול כינוסים ופירוקים
 • מינוי כמנהל מיוחד
 • ניהול חברה במסגרת הקפאת הליכים
 • בדיקת כושר החזר ויכולת עמידה בהתחייבויות
 • פיקוח חשבונאי, מעקב ובקרה שוטפת
 • חוות דעת מומחה בתחום החשבונאי והכלכלי
הבראה והשבחת חברות

רו"ח שלומי בר-טוב

מנכ"ל פאהן קנה יועצים בע"מ

ליצירת קשר