ניהול סיכונים - רקע

ארגונים חייבים להתפתח על מנת להישאר תחרותיים. עם זאת, התפתחות וצמיחה צריכות לבוא תוך כדי בקרת סיכונים. סקר סיכונים הוא הכלי הבסיסי והמקובל בעולם לצורך כך.

הצוות של פאהן קנה הינו בעל ניסיון רב בהערכה וניהול של סיכונים ובקרות. אנו נעזרים במתודולוגיה בינלאומית מהמתקדמות בעולם, על מנת להעריך נאותות של תהליכים עסקיים. מניסיוננו הרב בתחום, אנו יכולים לעזור לארגונך לזהות ולהבין את הסיכונים הגלומים בתהליכים מרכזיים, והאם הבקרות הקיימות בארגון הן נאותות ויעילות בהקשר של הפחתת אותם הסיכונים.

סקר סיכונים לניהול סיכונים מוצלח

מבוצע בהתאם למתודולוגיה הבינלאומית המקובלת Enterprise Risk Management (ERM) אשר מזהה את הסיכונים הפוטנציאליים לתהליכים בארגון ומדרגת את איכות הבקרה והסיכונים. הדבר מאפשר זיהוי מוקדים בארגון בעלי סיכון מוגבר, קבלת החלטות על פעולות להפחתת הסיכון וקביעת מדדים כדי לנטר אותו לאורך זמן.

הערך המוסף שלנו בעריכת ניהול סיכונים

למשרדנו ניסיון ארוך שנים בביצוע סקרי סיכונים בסוגי ארגונים שונים (ציבוריות, פרטיות, מלכ"רים, גופים מוסדיים, חברות ממשלתיות וכו') בכל מגזר שהוא במשק הישראלי וניהול סיכונים ברמות שונות. סקרי סיכונים רבים בוצעו גם בחברות בנות בחו"ל. לדירוגים של BDI לחץ/' כאן