article banner

ניהול סיכונים

תמונה של שחמט

רקע

ארגונים חייבים להתפתח על מנת להישאר תחרותיים. עם זאת, התפתחות וצמיחה צריכות לבוא תוך כדי בקרת סיכונים. סקר סיכונים הוא הכלי הבסיסי והמקובל בעולם לצורך כך.

הצוות שלנו הינו בעל ניסיון רב בהערכה וניהול של סיכונים ובקרות. אנו נעזרים במתודולוגיה בינלאומית מהמתקדמות בעולם, על מנת להעריך נאותות של תהליכים עסקיים. מניסיוננו הרב בתחום, אנו יכולים לעזור לארגונך לזהות ולהבין את הסיכונים הגלומים בתהליכים מרכזיים, והאם הבקרות הקיימות בארגון הן נאותות ויעילות בהקשר של הפחתת אותם הסיכונים.

 

סקר סיכונים

מבוצע בהתאם למתודולוגיה הבינלאומית המקובלת Enterprise Risk Management (ERM) אשר מזהה את הסיכונים הפוטנציאליים לתהליכים בארגון ומדרגת את איכות הבקרה והסיכונים. הדבר מאפשר זיהוי מוקדים בארגון בעלי סיכון מוגבר, קבלת החלטות על פעולות להפחתת הסיכון וקביעת מדדים כדי לנטר אותו לאורך זמן.

 

הערך המוסף שלנו

למשרדנו ניסיון ארוך שנים בביצוע סקרי סיכונים בסוגי ארגונים שונים (ציבוריות, פרטיות, מלכ"רים, גופים מוסדיים, חברות ממשלתיות וכו') בכל מגזר שהוא במשק הישראלי. סקרי סיכונים רבים בוצעו גם בחברות בנות בחו"ל.

שותף

מנכ"ל פאהן קנה ניהול בקרה בע"מ

רו"ח יוסי גינוסר

ליצירת קשר