במשרדנו מחלקת מסים עניפה, אשר יכולה לסייע לך להשיג את מטרותיך ולהתמודד אל מול האתגרים העומדים בפניך. לצוות המחלקה מגוון התמחויות ספציפיות הפונות לקהל מוגדר ומתמקדות בנושאים שונים.

המיסוי והדיווח על נאמנות רלוונטי בעיקר למי שמשמש נאמן בנאמנות ולא רק לנהנים/יוצרים.

למשרדנו המיומנות הדרושה לסייע לך הנאמן - בטיפול, בייעוץ ובבדיקה של חבות המיסוי.

רקע

החל מיום 1.1.2006 הוסף לפקודת מס הכנסה פרק העוסק במיסוי נאמנויות. הפרק מסדיר את חובות המס והדיווח בישראל לכל שלב בחיי הנאמנות ומגדיר 4 סוגי נאמנויות:

  • נאמנות תושבי ישראל
  • נאמנות יוצר תושב חוץ
  • נאמנות נהנה תושב חוץ
  • נאמנות לפי צוואה

*בהגדרת סוגי הנאמנויות אין חשיבות למקום התאגדותה של הנאמנות.

השירותים המוצעים

סיווג נכון של הנאמנות משפיע בצורה מכרעת על חובת הדיווח וחבות המס. נושא זה הינו מבין המורכבים ביותר בתחום המיסוי ועל כן רואה החשבון חייב להכיר את נושא הנאמנויות היטב, לטפל בו במומחיות, בתכנון מראש ובליווי נכון לאורך כל חיי הנאמנות. למחלקת המסים של פאהן קנה ושות' Grant Thornton Israel ניסיון רב בהכנת דוחות שנתיים עבור הנאמן ובייעוץ ללקוחות אשר חלקם נהנים ויוצרים בנאמנויות.

מחלקת המסים מציעה חבילת שירותים לדיווח יעיל ומקצועי לרשויות המס:

  • הכנת דוחות שנתיים עבור הנאמן
  • במהלך השנה - הגשת הודעות, הצהרות ודיווחים בנוגע לפעולות שנעשו בנאמנות, נכסים המוחזקים והכנסות שנוצרו
  • השתתפות בדיונים
  • ייעוץ וליווי מול רשויות המס