חוות דעת מומחים

לאנשי המקצוע של משרדנו ניסיון בפיתוח חוות דעת מנקודות מבט של מומחים בנושאי חשבונאות ופיננסים, כלכלה ובנקאות בעת ביצוע ליטיגציה או תהליך גישור.

תחומי ההתמחות שלנו בהליכים משפטיים מפורטים להלן.

אנו מספקים חוות דעת מומחה בפתרון סכסוכים בתחומים הבאים:

 •  קשרים עם חברות, בעלים ומנהלים
 •   קשרים עם חברות ביטוח ולקוחות
 •   קשרים עם בנקים ולקוחות
 •   יחסים בין משפחתיים - אופן חלוקת הנכסים בין בני המשפחה

חוות דעת יכולה לתת תמיכה לחברות, הליכי פירוק, כינוס נכסים ועיכוב פעולות בטיפול בנזיקין; תמיכה זו יכולה לעזור מנקודת מבט מסחרית.

משרדנו מתמחה גם בליווי לעסקים משפחתיים והכנת חוות דעת מומחה עם תיקים העוסקים לעסקים וחברות משפחתיות. הנושאים הבאים המפורטים להלן מכוסים בחוות דעת מומחים שאנו מספקים:

חברות

 •          הערכות שווי
 •          דעות הוגנות
 •          הגנה על זכויות מיעוטים
 •         קניין רוחני
 •          הפרות זכויות יוצרים

עסק משפחתי

 •  מחלוקות בין בעלי מניות דור שני ושלישי
 •            מחלוקות כלכליות במסגרת הליך גירושין

פירוק, כינוס נכסים ועיכוב הליכים

 •          הערכות שווי לקביעת מחיר מכירה
 •         הערכות שווי נכסים ודרכי חלוקת נכסים
 •          בדיקת דרכי פירעון וכן יכולת תשלום התחייבויות בבואן
 •          סיוע בעניינים הנוגעים לחשבונאות/ניהול מול עורכי דין בהליכי פירוק/כינוס נכסים

נזיקין

 •          חוות דעת על ההשקפות הכלכליות כגון הפסדים הכרוכים ברווחים, הכנסות והערכת נזקים.
 •          תביעות נזק כלכלי לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים.
 •          ירידת ערך מוניטין
 •        הערכות נזקים כתוצאה משריפות ואסונות טבע אחרים. 

ייעוץ בהליך ישוב סכסוך

שי עברון
שותף, פאהן קנה יועצים בע"מ
שי עברון