תמונה של אילוסטרציה

פניות הציבור בנושאים של אתיקה מקצועית

פאהן קנה ושות' (GT ישראל) הקים 'קו חם' בנושא אתיקה, שכן אנו מאמינים שהתנהגות מקצועית נאותה מהווה בסיס הכרחי לכל מה שאנו מייצגים והיא חלק בלתי נפרד מהצלחתנו, כמו גם הצלחת לקוחותינו . בהתאם לכך, 'קו חם' זה משמש לדיווח אודות התנהלות שעלולה להיות לא אתית, בלתי חוקית או שאינה עולה בקנה אחד עם הסטנדרטים המקצועיים.

בין אם הינך עובד במשרד, או אחד מלקוחותינו, הקו החם הוקם כדי לסייע לנו לחשוב על הנושאים שהעלו חשש באשר להפרה אתית אפשרית ולהבטיח שגם GT ישראל וגם הלקוחות שלנו עומדים בדרישות הסטנדרטים שאנו מאמינים בהם.

טרם פנייתך לקו החם שלנו, אנו ממליצים לך לבחון אם תוכל להעלות את הסוגיה המדוברת עם גורם כלשהו ב-GT ישראל. אם אינך מרגיש בנוח לעשות זאת, או אינך יודע למי לפנות, תוכל כמובן לדווח לקו החם.

פנייה זו המבוצעת באופן מקוון תנותב תחילה לגורם ייעודי במשרדנו אשר יטפל בפנייתך בדיסקרטיות. לאחר מכן הפנייה תועבר מידית לגורם המתאים בצוות ניהול איכות וסיכונים ו/או ליועץ המשפטי הפנימי במשרדנו לצורך בדיקה וחקירה.

(*) GT ישראל היא הפירמה הישראלית החברה ברשת הבינלאומית Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL והפירמות החברות בה אינן שותפות ברמה כלל עולמית. GTIL וכל אחת מהפירמות החברות ברשת הבינלאומית מהוות ישויות משפטיות נפרדות.

ניתן לפנות אלינו במייל : EthicsHotlineGTIsrael@il.gt.com  

(*) הפנייה מיועדת לנשים וגברים כאחד.