תוכנית ניהול בטיחות איכותית תמקסם את השקעתכם במערך הבטיחות 

חברת פאהן קנה ושות' בעלת ניסיון רב בגיבוש תוכניות ניהול בטיחות אשר מתבססות על ידע וניסיון רב שנצבר מול מגוון רחב של לקוחות:

רשויות מקומיות, תעשייה, בנייה, קמעונאות, יזמות, היי-טייק, חברות בחו"ל  ועוד.

כחלק משלים לגיבוש תוכנית ניהול הבטיחות, החברה סוקרת את פעילות הארגון וממליצה וכותבת עבורו נהלי בטיחות מתאימים.

היתרון המרכזי שלנו, מעבר לניסיון רב השנים, הינו ביכולת להתוות את תוכנית ניהול הבטיחות ונהלי הארגון, לא רק בטיוב תהליכי הבטיחות בארגון, כי אם גם בהפחתת החשיפה בדין מערך הניהול והבטיחות, וזאת לאור הניסיון הרב שלנו בתחום חקירת אירועי בטיחות בהיבט הפלילי.

סיקור בטיחות

Erez Maimon תמונת פרופיל ארז מיימון
דירקטור, מנהל מחלקת בטיחות וגהות תעסוקתית
ארז מימון