מחלקת בטיחות וגהות

רקע

מחלקת בטיחות וגהות בחברתנו מנוהלת על ידי ארז מימון, לשעבר ראש מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד הכלכלה וחוקר תאונות עבודה ראשי.

המחלקה מתמחה בנושאים הבאים:

 • ייעוץ וביקורת בטיחות לחברות מובילות.
 • חקירה ובירור של אירועי בטיחות.
 • ייעוץ בגיבוש תוכנית אכיפה פנימית בתחום הבטיחות בארגון.
 • בקרה מקצועית על תרגילי חירום.
 • ביקורת בתחום הגנת הסביבה.
 • ביקורת בתחום מוסדות חינוך.

הערך המוסף עבורכם

 • הפחתת הסיכויים להעמדתו לדין של התאגיד ומנהליו בתחום הבטיחות והגהות.  
 • בחינת אפקטיביות השקעתכם בתחום בטיחות.
 • הפחתת הסיכויים להתרחשותו של אירוע בטיחותי.
 • הפחתת הסיכויים להתנערותה של חברת הביטוח עקב התנהלות הארגון.
 • גישור על הפער הקיים בין אחריותם של מנהלים למידת הבנתם בתחום הבטיחות.

תכנית אכיפה פנימית לתחום הבטיחות

ראיון עם ארז מימון בערוץ 14

ראיון עם ארז מימון ב"גלי ישראל"

מהפכת הבטיחות השקטה והשפעתם על תאגידים ונושאי משרה

מידע נוסף בתחומים הבאים

ייעוץ /ביקורת בתחום בטיחות

הבטיחות בשנים האחרונות משנה פניה במהירות דבר הבא ליידי ביטוי במודעות הציבור לתחום חשוב זה, אך גם ובעיקר לשינויים מרחיקי הלכת בתהליכי האכיפה של רשויות החוק והמדינה דבר הבא לידי ביטוי גם בהקמה של יחידה ייעודית בלהב 433 שממוקדת בתחום תאונות העבודה, פסקי דין תקדימיים בנושא וגם בהתייקרויות פרמיות הביטוח בענף עתירי סיכונים בתחום הבטיחות.

סיקור בטיחות

סיקור בטיחות

ביקורות פתע

מערך בטיחות טוב, נבחן בשני מבחנים מרכזיים האחד ביכולות שלו להפחית למינימום את היקף תאונות העבודה והתחלואה שקשורה לעיסוק העובדים בארגון, ומצד שני, היכולת להתמודד מול חקירה/תביעה לאור אירוע בטיחותי ולשכנע שהארגון ביצע את כל הנדרש בכדי למנוע את האירוע ועמד בדרישות החוק, בזמן התרחשות התאונה. בכדי לקיים מערך כזה, אנו מספקים ללקוחותינו, שירות של "ביקורות פתע" – צוות המומחים שלנו מגיע בהפתעה לארגון ומבצע ביקורות מדגמית של הבטיחות – תהליך זה, בו מערך הבטיחות לא מודע למועד הביקורות, אך מודע לכך שצפויה להתבצע ביקורת בהפתעה, מייצר "מתח עבודה חיובי" שמשפר את ערנותו של מערך הבטיחות בארגון, משפר את תרבות הבטיחות, מספק "תמונת מצב בטיחות " נכונה ואובייקטיבית למנהלי הארגון, ומגדיל את הסיכויים להתמודדותו של הארגון עם תביעה אזרחית או פלילית בהתרחשותה של תאונה. שירות זה ניתן רק לארגונים אשר ביצענו להם סקר בטיחות ולכן הם מוכרים לנו היטב.

תוכנית ניהול בטיחות

תוכנית ניהול בטיחות

בקרה מקצועית על תרגיל מערך החירום של הארגון

מערך הבטיחות של הארגון מחויב לכלול צוות חירום שתפקידו לפעול באופן מידי ומיטבי בהתרחשו של אירוע בטיחותי או סביבתי (שריפה, התחשמלות, חורים מסוכנים וכו' ). תכליתו של צוות זה, הינה מצד אחד להציל חיים ומצד שני לצמצם את ממדי האירוע והשלכותיו על הארגון והסביבה עד הגעת כוחות החירום. מעבר להקמתו של צוות זה, נידרש לנתח ולבנות מאגר של "מיקרים ותגובות" שעל פיהם יפעל הצוות ואחת לשנה נידרש לתרגל צוות זה. ממונה הבטיחות הוא, בד"כ, זה שבונה את הצוות, מתרגל אותו ומפיק דו"ח על ביצועיו. בכדי לבחון באופן אובייקטיבי ומזווית הראייה הנכונה להנהלת הארגון, אנו מלווים את מערך הבטיחות בבניית תרחיש תרגול מתאים, ומשמשים כבקרה עליונה על איכות ביצועי הצוות והתאמתו לצרכי הארגון האמתיים.

חקירה מקצועית של אירועי בטיחות ותאונות עבודה

הנהלת הארגון ומערך הבטיחות שלו מחויבים לחקור אירועי בטיחות שונים בארגון, זאת במטרה לברר את הנסיבות שהובילו להתרחשות התאונה, אך עוד יותר מכך בכדי שיוכלו לפעול באופן מושכל להפיק לקחים ולמנוע התרחשותה שלתאונה דומה בעתיד. לא אחת קיים ניגוד עניינים בקרב הגוף החוקר את התאונה (בד"כ ממונה הבטיחות או וועדת הבטיחות) שכן הגוף שחוקר את האירועים הינו למעשה אותו גוף שהיה אמור לעזור למערך ההנהלה למנוע את התרחשותם של התאונה שאותו הוא נידרש לחקור. לא זאת ועוד, הרי שקיימת חשיבות גם לאופן ביצוע התחקיר והניסיון של החוקר בתחום זה. מנהל התחום בפאהן קנה ניסיון עשיר מאוד בחקירת אירועי בטיחות ומיצוי תהליך הפקת הלקחים מהם ,הן מתפקידיו השונים בצה"ל, כדוגמא ראש ענף ניסויים, הן מתפקידו כחוקר תאונות ראשי והן מחקר אירועים אזרחיים שונים להם נדרשנו בשנים האחרונות). שירות זה יעזור למנהלים להבין את שורש הנסיבות שהובילו לאירוע ויעזור לארגון להוביל מהלך שימזער את הסיכוי להתרחשותו של אירוע בטיחותי זהה או דומה לו.

ייעוץ בגיבוש תכנית אכיפה פנימית

הנהלת הארגון ומערך הבטיחות שלו מחויבים לחקור אירועי בטיחות שונים בארגון, זאת במטרה לברר את הנסיבות שהובילו להתרחשות התאונה, אך עוד יותר מכך בכדי שיוכלו לפעול באופן מושכל להפיק לקחים ולמנוע התרחשותה שלתאונה דומה בעתיד. לא אחת קיים ניגוד עניינים בקרב הגוף החוקר את התאונה (בד"כ ממונה הבטיחות או וועדת הבטיחות) שכן הגוף שחוקר את האירועים הינו למעשה אותו גוף שהיה אמור לעזור למערך ההנהלה למנוע את התרחשותם של התאונה שאותו הוא נידרש לחקור. לא זאת ועוד, הרי שקיימת חשיבות גם לאופן ביצוע התחקיר והניסיון של החוקר בתחום זה. מנהל התחום בפאהן קנה ניסיון עשיר מאוד בחקירת אירועי בטיחות ומיצוי תהליך הפקת הלקחים מהם ,הן מתפקידיו השונים בצה"ל, כדוגמא ראש ענף ניסויים, הן מתפקידו כחוקר תאונות ראשי והן מחקר אירועים אזרחיים שונים להם נדרשנו בשנים האחרונות). שירות זה יעזור למנהלים להבין את שורש הנסיבות שהובילו לאירוע ויעזור לארגון להוביל מהלך שימזער את הסיכוי להתרחשותו של אירוע בטיחותי זהה או דומה לו.

Erez Maimon תמונת פרופיל ארז מיימון
דירקטור, מנהל מחלקת בטיחות וגהות תעסוקתית
ארז מימון

ריאיון עם ארז מימון בערוץ 14