article banner

ייעוץ בגיבוש תכנית אכיפה פנימית

משרדנו מתמחה בגיבוש תכנית אכיפה פנימית אשר מצד אחד מחברת בצורה מיטבית את צורך הניהול הבכיר לעשייה בתחום הבטיחות ובכך מקדם משמעותית את תרבות הביטחון בארגון, ומצד שני ממזערת באופן משמעותי את חשיפתם של מנהלים לאירועי בטיחות בארגון.

עבודתנו מתבססת על נוהל הפרקליטות שפורסם בשנת 2019 וכמו כן, בנסיון רב שלנו בתחום ניהול הבטיחות במימדים גדולים ומורכבים מעולם חקירות תאונות עבודה.

לכתבה של מר ארז מימון בנושא זה, לחץ כאן

 

בטיחות וגיהות

ארז מימון

דירקטור, מנהל מחלקת בטיחות וגהות תעסוקתית

ליצירת קשר