הבטיחות בשנים האחרונות משנה פניה במהירות דבר הבא ליידי ביטוי במודעות הציבור לתחום חשוב זה, אך גם ובעיקר לשינויים מרחיקי הלכת בתהליכי האכיפה של רשויות החוק והמדינה  דבר הבא לידי ביטוי גם בהקמה של יחידה ייעודית בלהב 433 שממוקדת בתחום תאונות העבודה, פסקי דין תקדימיים בנושא וגם בהתייקרויות פרמיות הביטוח בענף עתירי סיכונים בתחום הבטיחות.

למרות שינויים אלו, מנהלים אינם מודעים לאחריותם בדין, וטועים לחשוב שעצם העמדת משאבים למערך בטיחות ענף מגנים עליהם בדין.

התמחותנו הינה בעיקר בצמצום הסיכונים הבטיחותיים לעובד אך גם בצמצום סיכוני העמדה לדין או תביעה כנגד המנהלים.

השירותים המרכזיים שלנו:

  • סיקור בטיחות מקיף בארגון.
  • סיקורי בטיחות פתע.
  • הרצאות והדרכות למנהלים.
  • חקירה/בירור אירועי בטיחות.
  • בקרה על תרגול מערך התגובה של הארגון.
  • שירותי עד מומחה בתהליך תביעה.
  • סיוע בהכנה והפעלה של תוכנית אכיפה פנימית.
  • אין בשירותים אלו להחליף בצורה זו או אחרת את שירותי ממונה הבטיחות בארגון, כי אם ובעיקר קידום נושאים שמצד אחד יגנו על המנהלים באופן טוב יותר ומצד שני ימקסמו את המשאבים שכבר כיום הארגון מקצה לתחום הבטיחות.

ייעוץ בטיחות

ייעוץ בטיחות

ייעוץ בטיחות

ארז מימון

דירקטור, מנהל מחלקת בטיחות וגהות תעסוקתית

ליצירת קשר