סיוע וייעוץ בפתרון בעיות חשבונאיות

צוותי הביקורת בעבודתם השוטפת נעזרים במידת הצורך במחלקה המקצועית.

המחלקה עוסקת בייעוץ מקצועי ומספקת מענה לסוגיות מקצועיות העולות בקשר עם הטיפול בחברות המבוקרות במשרד.

תחומי המומחיות של המחלקה כוללים בין היתר: תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS), כללי חשבונאות מקובלים בישראל, כללי חשבונאות מקובלים בארה"ב (US GAAP), חוקים ותקנות של רשויות ניירות ערך בישראל ובארה"ב (SEC) וכמו כן, כללי ביקורת ישראלים, בינלאומיים ואמריקניים.

בנוסף, כחלק מתפקידיה, המחלקה המקצועית מבצעת מעקב שוטף אחר פרסומי תקינה חשבונאית, התפתחויות מקצועיות ודרישות חקיקה ודיווח ומעדכנת באופן שוטף את יתר עובדי המשרד ואת לקוחותיו באמצעות השתלמויות מקצועיות, חוזרים מקצועיים וניוזלטרים.

ייעוץ ולווי הנפקות בבורסות בארץ ובחו"ל

כאשר חברה מחליטה לצאת בהנפקה לציבור, בין אם בארץ או בחו"ל, למשרדנו-כרואי חשבון של החברה תפקיד חשוב ובעל ערך בתהליך ההנפקה.

אנו עושים המיטב כדי לתרום מהידע והניסיון שלנו להצלחת ההנפקה, מלווים ומייעצים באופן שוטף לרבות סיוע בתקשורת עם החתמים, הרשויות ואו הרגולטורים.

בנוסף, כאשר ההנפקה מבוצעת בבורסה בחו"ל, הייעוץ כולל גם מעורבות של הגורמים המקצועיים הרלבנטיים במשרדי הרשת Grant Thornton International בה אנו חברים, באותה ארץ בה מבוצעת ההנפקה.

הצגת דוחות כספיים על פי כללי דיווח בחו"ל

צוותי הביקורת במשרדנו משלבים ידע וניסיון בינלאומי תוך שילוב נקודת מבט מקומית. למשרדנו ניסיון בביצוע ביקורת חשבונאית על פי כלל הדיווח המקובלים בישראל, עפ"י כללי הדיווח הבינלאומי IFRS וכן עפ"י כללי הדיווח האמריקאים US-GAAP.

בדיקות נאותות חשבונאיות (Due Diligence)

בדיקה זו משלבת בדיקות חשבונאיות ופיננסיות עם ראייה עסקית מקומית וגלובאלית וזאת לשם הערכת מלוא הסיכונים הגלומים בעסקה.

הבדיקה מסייעת בגיבוש המידע והנתונים הנחוצים במסגרת הליך קבלת החלטות לגבי רכישת מניות החברה או הפעילות. כמו כן, הבדיקה מהווה נדבך חשוב במסגרת שיקולי המשקיע והחתם המעורבים בעסקה.