כיום, יותר מבעבר, העולם הוא גלובאלי וחברות פועלות במספר שווקים במקביל. פעילות בשווקים בינלאומיים טומן בחובו התמודדות עם קשת רחבה של סוגיות מס בינלאומיות. מומחי המיסוי הבינלאומי במחלקת המסים של משרדנו יסייעו לך לנהל את מדיניות המסים של חברתך באופן מיטבי הן בשוק המקומי והן בפעילויות בחו"ל תוך ראייה כוללת של כל פעילות הקבוצה. שיתוף הפעולה עם מומחי מסוי בינלאומי של GT ברחבי העולם מבטיח שתקבל ייעוץ מקצועי ומדויק וטיפול נאות מול רשויות המס המקומיות בכל מדינה.

שירותים מקצועיים

  • תכנוני מבני מס - תכנון מבנה החזקות והשקעות בארץ ובחו"ל, מיזוגים, פיצולים, העברת נכסים בין חברות, ארגון מחדש, ניצול הפסדים, שיטות דיווח, לרבות דיווח מאוחד, הטבות, חוקי עידוד ועוד.
  • ליווי עסקאות ופעילויות השקעה - לווי הסכמים, חוזים ופרויקטים מיוחדים משלבי התכנון עד להשלמת ביצועם, לרבות השתתפות בצוות מו"מ לקראת הסכם ותכנון מבנה מס אופטימאלי לביצוע העסקה- בשוק המקומי והעולמי.
  • התמודדות בסוגיות הקשורות למס בינלאומי ערך מוסף המוטל בחו"ל.
  • הטמעת גישות לטיפול במחירי העברה בין מדינות.
  • בחינת שיקולי מס מקומי ובינלאומי בהעברת פעילות למיקום אחר (בארץ או בחו"ל).
  • ניצול הטבות, תמריצים, זיכויים ממס מכוח דינים זרים ואמנות למניעת כפל מס, המוענקים על ידי המדינות השונות.
  • סיוע לעובדים בכירים זרים בענייני מס מקומיים (Expatriate & Impatriate).
  • יעוץ בביצוע Relocation, לרבות ייעוץ לתושבים זרים ביחס להגירה אל ישראל.
  • סיוע ביישום כללי ה- FATCA, וה- CRS בליווי יועצים או עמיתים ממשרדי GT בעולם.

מחלקת המסים עובדת בשיתוף פעולה הדוק עם עמיתיה במשרדים החברים ברשת Grant Thornton. ברשת מעל ל- 500 שותפים, מנהלי מחלקות מסים ולמעלה מ- 4,500 עובדים מקצועיים המתמחים בתחום המיסוי. קשרי עבודה אלה מאפשרים ייעוץ מס בינלאומי, ביצוע תכנוני מס בינלאומיים, ביצוע עסקאות בחו"ל והתעדכנות בשינויי החקיקה ובדיני המס החלים במדינות השונות.

פייסבוק לייב שי מויאל

שי מויאל
שותף, מנהל תחום מיסוי בינלאומי, מחלקת מסים
שי מויאל