article banner

אחריות תאגידית

אחריות תאגידית

אחריות תאגידית

עברי ורבין

מנכ"ל חברת Good Vision

ליצירת קשר

ליווי הפירמה החל מהשלב הראשוני של התכנון האסטרטגי ועד לביצועו בשטח של הפרויקט.

פאהן קנה Grant Thornton Israel הרחיבה את פעילותה בתחום האחריות התאגידית: חברת Good Vision הפכה לחברת-בת בקבוצת פאהן-קנה, והינה חברת הייעוץ המובילה בישראל לתכנון וניהול תהליכי אחריות תאגידית בעסקים. לחברה ניסיון מצטבר רב ויכולת בחינה אינטגרטיבית והוליסטית של הארגון, על מכלול תחומי האחריות התאגידית והממשקים ביניהם.

הצוות מורכב מיועצים פנימיים וחיצוניים, בעלי ניסיון רב תחומי, אשר להם שאיפה משותפת להגיע לתוצאות מוחשיות וישימות של יצירת ערך מוסף ללקוחות תוך מתן דגש על ה-TBL (Tripple Bottom Line), תוך הקפדה בלתי מתפשרת על מקצועיות ושירות.

השירותים בתחום אחריות תאגידית:

  • אתיקה - כתיבת קוד אתי והטמעתו.
  • ממשל תאגידי - ייעוץ לדירקטוריון ולמזכירות החברה.
  • סביבה - ביצוע סקר סביבתי עפ"י פרוטוקול GHG ובניית תוכנית אחריות סביבתית ליישום עקרונות 'חברה ירוקה'.
  • קהילה - תכנון מדיניות קהילתית וביצוע פרויקט דגל המלווה בהתנדבות עובדים.
  • דיאלוג מחזיקי עניין - ניהול דיאלוג מחזיקי עניין עפ"י תקן AA1000SES.
  • דיווח ותקשור - כתיבת דו"ח אחריות תאגידית וביצוע תהליך בדיקת נאותות (Assurance), תקשור חיצוני ופנימי.

וובינר: אתגרים והזדמנויות ESG:

ראיון של עברי ורבין בערוץ הכנסת:

חדש! הדרכות והרצאות בתחום האחריות התאגידית:

Lectures_goodvision-min.jpg