hero banner
עברי ורבין
תל-אביב
מנכ"ל חברת Good Vision

עברי ורבין

תקציר

למר עברי ורבין ניסיון רב שנים במגזר הציבורי והפרטי בתחום האחריות התאגידית, חברת Good vision, שהוקמה על ידו בשנת 2002, הינה מחלוצות התחום בישראל. החברה מעניקה שירותי ייעוץ מקיפים בתחום האחריות התאגידית הכוללים בין היתר ייעוץ בתחומי הדיווח והדירוג, ממשל תאגידי, אתיקה, סביבה וקידום מעורבות קהילתית  של חברות, בין לקוחות החברה נמנים חברות פרטיות וממשלתיות רבות. בעבר, שימש ורבין יועץ למר שמעון פרס כשכיהן כשר החוץ וכשר לשיתוף פעולה אזורי ואף פרסם ספר מקיף בתחום האחריות התאגידית.  

מר ורבין משמש חבר ועד מנהל בחברות: עמותת "קו הזינוק", האגודה לפיתוח בינלאומי SID ישראל, Watersign ומרכז השל לקיימות, (בעבר שימש כחבר ועד מנהל בחברות: נתיבי תחבורה עירוניים והחברה להגנת הטבע)

התמחויות

 • דיווח- ליווי וכתיבת דוחות אחריות תאגידית לפי התקנים המתקדמים בעולם (AA10000 ,GRI), ייעוץ לחברות במסגרת דירוג מעלה וביצוע בקרה לדירוג.
 • בקרה לדו"חות אחריות תאגידית- ביצוע תהליך Assurance, הנדרש עבור דו"ח.
 • ממשל תאגידי- כתיבת קוד ממשל תאגידי לדירקטוריון החברה.
 • אתיקה- כתיבת קוד אתי לחברות ובניית תכנית הטמעה הכוללת סדנאות והדרכות לעובדים וביצוע בקרות.
 • הכשרת מחלקת אחריות תאגידית בחברה- בניית תכנית עבודה משותפת הנוגעת במרכיביו  השונים של התחום, ליווי והכשרה לתפקיד תוך הבנת צרכיה הייחודים של החברה.
 • קהילה- פיתוח פרויקט דגל הנוגע בליבה האסטרטגית של החברה, ליווי התהליך משלב החשיבה ועד ההוצאה לפועל.
 • סביבה וקיימות- חישוב טביעת רגל פחמנית לחברה, הגשת דיווחי פליטות גזי חממה במנגנון הוולונטרי, כתיבת מדינות סביבתית לחברה, ייעוץ בדרכי התייעלות סביבתית וביצוע הדרכות בנושא.

השכלה

2000: לימודי תעודה אחריות תאגידית למנהלים, אוניברסיטת קיימברידג'

1998: תכנית המנהיגות הבינלאומית של האו"ם, United Nations University

1996-1998: תואר שני במנהל-עסקים (MBA), אוניברסיטת ברדפורד, התמחות בניהול אסטרטגי

1994-1996: תואר ראשון (B.A) במדע המדינה, אוניברסיטת תל-אביב

קרא עוד
הרצאה של עברי ורבין למנהלים בכירים ברשת GT Global
Video
 • Video
 • Video
 • Video
 • Video
 • Video
 • Video
הכר את אנשינו