מגזר ממשלתי ציבורי

רקע

הסקטור כולל את משרדי הממשלה לרבות יחידות סמך, מערכת הביטחון (צה"ל, משטרת ישראל), וכן את הרשויות מקומיות, החברות ממשלתיות, תאגידים עירוניים וגופים מתוקצבים.

הצוות

 • בעלי ידע מעמיק ומגוון בליווי גופים ציבוריים, משרדי ממשלה, רשויות מוניציפליות, תאגידים עירוניים וחברות ממשלתיות.
 • בעלי ידע בניהול שוטף ותהליכים יזומים מורכבים וניסיון רב שנים.
 • בעל הכרות והבנה עמוקה של צרכי המגזר.

למשרדנו ניסיון רב בתחומי הפעילות השונים ובפרט  בתחום האנרגיה חשמל ומים, תשתיות תחבורתיות (כבישים רכבות מסילות ברזל ונמלים), תשתיות לפיתוח המקרקעין, נושא סביבה, השכלה גבוהה, מערכת הביטחון, בריאות וכו'.

בין לקוחותינו בעבר ובהווה נמנים המשרד להגנת הסביבה, משרד האוצר (החשכ"ל), רשות המיסים, החברה למתן שירותי סביבה, רשות שדות התעופה, משטרת ישראל, הרשות להגנת הפרטיות, המוסד לביטוח לאומי, משרד הבינוי והשיכון, רשות המיסים בישראל, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, רשות שדות התעופה, חברה למתן שירותי סביבה ועוד.

השירותים שלנו

שירותי המגזר בתחומי ראיית חשבון הכוללים:

 • שירותי ביקורת דוחות כספיים.
 • עריכת דוחות כספיים לפי כללי חשבונאות בישראל וכללי חשבונאות בינלאומיים.
 • יעוץ שוטף למחלקת כספים.
 • יעוץ שוטף בסוגיות חשבונאיות.

שירותי המגזר בתחום יעוץ כלכלי-אסטרטגי-פיננסי הכוללים:

שירותים ייעודיים למגזר הממשלתי:

 • ייצוג וליווי הליכים רגולטורים.
 • ניתוח מגמות וגיבוש תחזיות ענפיות לרבות גיבוש והכנת מסמכי RIA לבחינת השפעות של רגולציה חדשה.
 • בחינת סוגיות הקשורות תחרותיות,הגבלים עסקיים ופיקוח על מחירים.
 • גיבוש תקציבים ותוכניות עבודה רב שנתיות ופיקוח ובקרה עליהם.
 • בדיקות כדאיות ואמידת שווי הוגן לצורך דיווח חשבונאי.
 • הסכמי העמדת נכסים (שכר,מכר,ppp וכו').

 שירותים נוספים למגזר ציבורי בכללותו:

 • יעוץ עסקי-כלכלי-פיננסי שוטף.
 • מתן חוות דעת כלכלית.
 • גיבוש תוכניות עסקיות.
 • הערכת שווי חברות.
 • ביקורת מגזרים.
 • גיבוש וערכת תקציבים ובקרה עליהם.
 • ביצוע של בדיקות נאותות ומתן חו"ד מומחה לבתי משפט.
 • אמידת שווי הוגן לצורך דיווח חשבונאי.
 • ליווי בגיבוש מכרזים.
 • סיוע בהשגת תמריצים.
 • גיבוש מודלים פיננסים וליווי הנפקות פרטיות וציבוריות.

פעיולות המשרד בתחום ציבורי-ממשלתי תתרכז בסניף פאהן קנה שבירושלים