רקע על המגזר השלישי בישראל

במדינת ישראל קיימים מעל ל-38,000 עמותות וחברות לתועלת הציבור המכונים בשמם הכולל "המגזר השלישי". המגזר השלישי כולל בתוכו ארגונים ללא מטרות רווח, כשרובם מבוססים על קידום אידיאולוגיה מסוימת או רצון לסייע לציבור ולאוכלוסיות הדורשות סיוע והגנה. פעילותם של הארגונים הללו ממומנת בעיקר על ידי תרומות  והקצבות ממשלתיות וכן על ידי ציבור מתנדבים.

התאגדויות הרשומות כהכנסות תחת המגזר השלישי פועלות בעיקר בתחומי החינוך, המחקר, הרווחה, התרבות והפנאי.

הרישום כמוסד ציבורי למס הכנסה וכמלכ"ר למע"מ מצריך בדיקה מעמיקה וליווי מקצועי מול רשויות המס לגבי הפעילות הציבורית של הארגון. אנחנו בפאהן קנה  מלווים את הארגון בתהליך הרישום מול כל מוסדות המס בישראל עד למועד פתיחת התיק. תהליך זה עלול לארוך זמן והידע והניסיון הרב של פאהן קנה בליווי עמותות וחל"צים מהמגזר השלישי מאפשר להעניק לגופים אלו מגוון פתרונות פרקטיים לקידום פעילותם ולסייע בהשגת היעדים והאתגרים העומדים בפניהם.

הייחודיות של פאהן קנה

מחלקת מלכ"רים בפאהן קנה הינה אחת המחלקות המובילות והמנוסות בתחום זה בארץ. המחלקה מעניקה שירותי ראיית חשבון, שירותי  בקרה פנימית  ושירותי מס. צוות המחלקה מורכב מרואי חשבון יועצי מס וכלכלנים, בעלי ניסיון ומוניטין רב - כולם עובדים ייעודיים המתמחים בענף המלכ"רים ועומדים לרשותך בבנייה ושיפור המערך הפיננסי , העסקי ומערכות הדיווח והבקרה.

כיצד אנחנו יכולים לסייע?

כאמור, במשרדנו מחלקה ייעודית המתמחה במתן שירותים מותאמים למלכ"רים, תוך ליווי מקצועי אשר שם דגש על  האתגרים המורכבים המאפיינים מגזר זה.

סל השירותים כולל, בין היתר:

 • שירותי ביקורת דוחות כספיים
 • עריכת דוחות כספיים
 • הכנת דוח למס הכנסה
 • נוכחות בוועדות השונות של המלכ"ר במידת הצורך
 • ייעוץ שוטף בסוגיות חשבונאיות ובנושאים מיסויים
 • טיפול בדרישות רשם העמותות לעניין עמידה בתנאי החוק, קבלת אישור ניהול תקין ועוד
 • טיפול בהשגת אישור משלטונות מס הכנסה לעניין סעיף 46
 • ביקורת פנימית, לרבות נאותות גיוס תרומות, סיווג תרומות והוצאות, ניהול תקין, רגולציה לעמותה
 • לווי הפעילות הפיננסית של הארגון
 • מעקב תקציבי
 • ליווי ופיקוח על העברות כספים והקצאתם
 • ייעוץ בכתיבת נהלים ובדיקת אכיפתם
 • מתן חוות דעת בתחומי חשבונאות, מיסוי ותחומים מקצועיים אחרים
 • הפקת אישורים ודוחות מיוחדים הנדרשים מגופים המתקצבים את הארגון
 • שירותי מערכות מידע, לרבות הטמעת מערכת לניהול מלכ"ר, ניתוח נתונים, תכנית המשכיות עסקית והתאוששות מאסון
 • ליווי בקבלת תמריצים ומענקי מדינה 
 • אחריות תאגידית – כיצד אחריות תאגידית בעסקים פוגשת את המלכ"רים - גיוס משאבים מהמגזר העסקי 

מידע רלוונטי בתחום היבטי המס המתייחס למלכ"רים ניתן לקרוא במדריך היערכות במסים של פאהן קנה, להלן הסעיפים הרלבנטיים:

עדכונים שפרסמנו

 הקלות לגיוס תרומות בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" (אוקטובר 2023)

עדכוני תקינה חשבונאית ישראלית - (Israeli GAAP) זכות שימוש בפריט רכוש קבוע שהתקבלה ללא תמורה - הטיפול החשבונאי על ידי מלכ"רים (יולי 2022)

קרן סיוע של משרד האוצר לעמותות שנפגעו ממשבר הקורונה (פברואר 2021)

היבטי מע"מ בגין עסקאות במקרקעין החלים על מלכ"רים  (פברואר 2021)

עדכוני תקינה חשבונאית ישראלית - כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים (אוגוסט 2020)

הקלות והנחיות למוסדות ציבור בתקופת משבר הקורונה (מאי 2020) 

דחיית מועד הדיווח השנתי לשנת 2019 לעמותות וחל"צים  (מאי 2020) 

יכולות חובקות עולם

המחלקה עובדת בשיתוף פעולה מלא עם מומחים מתחום המלכ"רים במשרדים  ברחבי העולם, החברים ברשת העולמית Grant Thornton.

באמצעות קשרי עבודה ושיתוף פעולה אנו עומדים בסטנדרטים גבוהים בינלאומיים לרבות קבלת עדכונים אודות חידושי החקיקה והתקינה בתחום ברחבי העולם. כמו כן, קשרים אלו מקדמים שיתופי פעולה עם גופים המעוניינים בהעברת תרומות ארצה.

רשימה חלקית של תחומי מלכ"רים שאנו עובדים עימם: קופות חולים, מוסדות תרבות, מוסדות חינוך והשכלה גבוהה, ארגונים סוציאליים, ארגוני צדקה, ועוד.

וובינר בתחום המלכ"רים:

כנס דיגיטלי בנושא: חידושים, עדכונים וסוגיות בתחום המלכ"רים 19.01.2021

 • סקירת ענף המלכ"רים בעידן הקורונה;
 • היבטים משפטיים ופרקטיים;
 • חידושים בתקינה חשבונאית (תקן חשבונאות מספר 40);
 • סוגיות מע"מ;
 • גיוס משאבים בימי קורונה.