hero banner
איל ברוידה
תל-אביב
דירקטור

איל ברוידה

תקציר

רו"ח איל ברוידה, דירקטור במשרדנו, ולו ניסיון מעל ל- 17 שנים בקרב מלכ"רים, מוסדות חינוך ומוסדות השכלה גבוהה, גופים ממשלתיים, חברות ציבוריות ופרטיות. במסגרת תפקידו איל השתתף בקורסים שונים, מביניהם: חשבונאות ממשלתית, ביקורת דוחות כספיים ברשויות מקומיות, עמותות ומלכ"רים, חשבים מלווים ברשויות מקומיות ועוד.  

רו"ח ברוידה מרכז בין היתר את תיקי הביקורת של ג'וינט ישראל, אש"ל - האגודה לתכנון ופיתוח שירותים למען הזקן, אשלים - העמותה לתכנון ופיתוח שירותים לילדים ובני נוער בסיכון ומשפחותיהם, תב"ת – תנופה בתעסוקה, מכללת רמת גן, המכללה האקדמית לישראל ברמת גן, מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל, מכון וינגייט לחינוך גופני וספורט, קרן ברל כצלנסון והיברו יוניון קולג'.

מתחביביו: חובב צילום ואוהב לטייל בארץ ובעולם.

התמחויות

  • ניסיון של 15 שנים בביקורת בקרב מלכ"רים, מוסדות חינוך ומוסדות השכלה גבוהה, גופים ממשלתיים, חברות ציבוריות ופרטיות.
  • הכנת אישורים לבקשות תמיכה ותקציב, מול משרדי ממשלה.
  • טיפול בדרישות רשם העמותות לעניין עמידה בתנאי החוק, קבלת אישור ניהול תקין ועוד.
  • טיפול בדרישות שלטונות מס הכנסה כגון קבלת אישורים על זיכוי תרומות.

השכלה

1999: תואר ראשון במינהל עסקים וחשבונאות, המסלול האקדמי המכללה למנהל.

קרא עוד
הכר את אנשינו