מערך בטיחות טוב, נבחן בשני מבחנים מרכזיים האחד ביכולות שלו להפחית למינימום את היקף תאונות העבודה והתחלואה שקשורה לעיסוק העובדים בארגון, ומצד שני, היכולת להתמודד מול חקירה/תביעה  לאור אירוע בטיחותי ולשכנע שהארגון ביצע את כל הנדרש בכדי למנוע את האירוע ועמד בדרישות החוק, בזמן התרחשות התאונה.

בכדי לקיים מערך כזה, אנו מספקים ללקוחותינו, שירות של "ביקורות פתע" - צוות המומחים שלנו מגיע בהפתעה לארגון ומבצע ביקורות  מדגמית של הבטיחות - תהליך זה, בו מערך הבטיחות לא מודע למועד הביקורות, אך מודע לכך שצפויה להתבצע ביקורת בהפתעה, מייצר "מתח עבודה חיובי" שמשפר את ערנותו של מערך הבטיחות בארגון, משפר את תרבות הבטיחות, מספק "תמונת מצב בטיחות "נכונה ואובייקטיבית למנהלי הארגון, ומגדיל את הסיכויים להתמודדותו של הארגון עם תביעה אזרחית או פלילית בהתרחשותה של תאונה. שירות זה ניתן רק לארגונים אשר ביצענו להם סקר בטיחות ולכן הם מוכרים לנו היטב. 

עיקרי הנושאים שייבחנו באופן מדגמי בביקורת פתע:

 • תרבות ויישום הבטיחות בשטח.
 • הדרכות עובדים.
 • העסקת קבלני משנה - בחינת מסמכים ותהליכים.
 • דגימת פתע  של אתר עבודה בשטח.
 • תוקפן של הסמכות.
 • קיומו ופעילותו של ממונה בטיחות באתר החברה.
 • שימוש בציוד בדוק ומאושר כנדרש.
 • מערכי כיבוי.
 • מוכנותו של מערך התגובה המידי.
 • נאמני בטיחות - מינוי, הכשרה וניהול.
 • ועדות בטיחות - עמידה בדרישות החוק.
 • עבודת משמרות.
 • במסגרת הביקורות ינותחו מסמכים שונים יבוצע סיור שטח ויתושאלו עובדים ומנהלים.

ביקורות פתע

Erez Maimon תמונת פרופיל ארז מיימון
דירקטור, מנהל מחלקת בטיחות וגהות תעסוקתית
ארז מימון