article banner

מדיניות הפרטיות

משרד פאהן קנה ושות' כולל סניף חיפה והחברות הבנות (להלן: "המשרד")

מעוניינים להגן על פרטיות הגולשים באתר. אנא עיין/י בהצהרת "שמירה על סודיות" שלהלן. בהצהרה מוסבר איזה שימוש נעשה במידע אשר נאסף באתר. ההצרה עלולה להשתנות בכל עת וללא הודעה על כך, אנא עיין/י בשנית בכל פעם שהנך נכנס/ת לאתר.

כאשר את/ה משאיר באתר מידע אישי, הינך למעשה מאשר/ת לנו לאסוף נתונים אלו ולעשות בהם שימוש, כולל "קוקיס", כמתואר בהצהרה להלן:

איזה מידע נאסף?

כתובת ה- IP של מחשבך נשמרת אצלנו על מנת שנוכל לשלוח לך מידע ולקבל חזרה ממך על גבי רשת האינטרנט. בעת ביקורך באתר, כאשר תבקש/י לקבל מידע כזה או אחר, תתבקש/י לתת מידע אישי כדוגמת שמך, כתובת, מס' טלפון וכתובת דוא"ל.

שימושים במידע שנאסף

השימוש שנעשה במידע אשר תספק/י הינו למתן מידע מקצועי לך ולארגון בו הינך עובד/ת.

כמו כן, אנו רשאים לעשות שימוש במידע שתמסור/י לביצוע ניתוחים אודות המאפיינים הדמוגראפיים, תחומי עניין ומאפייני התנהגות של המבקרים והלקוחות באתר. אנו נעשה זאת כדי להבין טוב יותר את מבקרינו, לקוחותינו ולקוחותינו הפוטנציאליים. ניתוח זה יבוצע באופן אנונימי.

הפרטים שהינך מעביר/ה לנו עלולים להישלח דרך שרתים שונים ברחבי העולם ועשויים להיות מאוחסנים, מעובדים ויתכן כי יעשה בהם שימוש בכל מקום בעולם. משרדנו עושה כל שביכולתו על מנת להבטיח שמידע זה יהיה מוגן.

למי אנחנו יכולים להעביר את המידע?

משרדנו רשאי להעביר את הפרטים שנתת לגורמים אחרים אשר יעזרו לנו למלא את בקשתך, גורמים אלו ייתכן שיהיו מחוץ לגבולותיה של מדינת ישראל.

כמו כן, משרדנו רשאי להעביר את פרטיך למשרד אחר החברה ברשת העולמית Grant Thornton , או לאנשי ה- IT שלנו.

למעט השימושים המצוינים לעיל, לא נבצע כל שימוש במידע שתעביר/י לנו, אלא אם כן נחויב לכך על פי חוק, או לצורך שמירה על הפעילות העסקית של משרדנו (למשל במקרה בו נעביר את פעילות ניהול המידע למיקור חוץ).

שיווק ישיר

בכל עת את/ה רשאי/ת לבקש שנפסיק לשלוח לך את הדיוור והמידע המקצועי של משרדנו. אם ברצונך להפסיק לקבל את הדיוור אנא שלח לנו מייל:

  1. כללי – info@il.gt.com
  2. עלוני מיסים- tax@il.gt.com
  3. עלוני בקרה- newsletter@il.gt.com
  4. עלוני ייעוץ כלכלי- newsleeter@il.gt.com

לינקים

באתר שלנו ישנם קישורים למשרדים נוספים החברים בפירמה העולמית Grant Thornton בה אנו חברים. הצהרה זו מתייחסת אך ורק למידע הנאסף באתר של המשרד בעברית ובאנגלית (www.grantthornton.co.il) , ההצהרה איננה מתייחסת למשרדים אחרים החברים בפירמה. אנו מעודדים את מבקרינו לשים לב כאשר הם עוזבים את האתר שלנו ולקרוא את הצהרת "שמירה על סודיות" באתרים אחרים אליהם הם גולשים. כמו כן, משרדנו רשאי להעביר את פרטיך למשרד אחר החברה ברשת העולמית Grant Thornton, או לאנשי ה- IT שלנו.

אבטחת מידע

אנו נוקטים בכל הצעדים הניתנים על מנת להגן ולאבטח את המידע האישי שנתת, לצערנו, שום מידע אשר עובר באינטרנט אינו בטוח ב- 100%.

תיקוני טעויות

אנו מעוניינים שהמידע האישי שמסרת לנו ואשר נאסף אצלנו יהיה מעודכן ומדויק, באם הינך שם לב כי המידע שברשותנו איננו מעודכן, אנא צור עימנו קשר ואנו נעדכן את המידע.

  1. כללי- info@il.gt.com
  2. עלוני מיסים- tax@il.gt.com
  3. עלוני בקרה- newsletter@il.gt.com
  4. עלוני ייעוץ כלכלי- newsletter@il.gt.com