בדיקת איכות תקופתית - QAR (Quality Assurance Review)

נדרשת לכל מבקר פנימי. בנוסף, בישראל נדרשת הבדיקה רגולטורית על ידי מספר גופים וביניהם משרד האוצר – אגף שוק ההון ורשות החברות הממשלתיות.

סקר בקרת איכות חיצוני יכול לספק מספר יתרונות ותועלות.

 להלן היתרונות האפשריים:

  • קבלת הערכה בלתי תלויה לגבי הביקורת הפנימית והאם היא עומדת בסטנדרטים מקובלים.
  • מדובר בפקטור חשוב אשר יכול לספק ביטחון ומידע ל-3 גורמי מפתח: ועדת הביקורת, הנהלה בכירה ורו"ח חיצוניים.
  • השוואה של הביצועים לביצועי עמיתים, דהיינו למקובל בענף.
  • קבלת הערכה לגבי תקינות מבנה הביקורת הפנימית, הכישורים שיש למבצעים אותה וכדומה.
  • אפשרות לקבל משוב חוזר לצורך התייעלות.

הערך המוסף שלנו:

  • למשרדנו ניסיון עשיר בביצוע ההערכה במגוון חברות: ציבוריות, גופים מוסדיים, חברות ממשלתיות ועוד. 
  • יוסי גינוסר, מנכ"ל הפירמה, אשר מבצע את עבודת הערכה באופן אישי, מביא עימו עשרות שנות ניסיון בניהול ביקורת פנימית
  • מעבר לביצוע בדיקה על פי התקנים המחייבים, אנו כוללים בסקר ערכים מוספים כגון השוואה לביצועי עמיתים (Benchmarking) ולמקובלות במקצוע (Best practice).

התקנים המקצועיים קובעים כי יש לערוך סקר הבטחת איכות של מערך הביקורת הפנימית, ע"י גורם חיצוני. על פי התקנים, הבדיקה תבוצע ע"י בודק אשר הוסמך ע"י לשכת המבקרים הפנימיים העולמית. רו"ח יוסי גינוסר מחזיק בתעודה כנדרש ומבצע את העבודה אישית.

 

יוסי גינוסר
מנכ"ל פאהן קנה ניהול בקרה בע"מ
יוסי גינוסר