הניסיון של הצוות המסור שלנו, מאפשר לנו לספק נקודת מבט ייחודית ואסטרטגית על סוגיות בנקאיות עכשוויות, כמו כן, שיטות עבודה מומלצות כדי למקם לקוחותינו לעתיד.

עבודות מול המגזר הבנקאי

 • ליווי הסדרי חוב מול הבנקים.
 • הבנה עמוקה במנגנוני שיערוך של נכסי החוב השונים (אג"ח, הלוואות), בהיקף של כ- 50 מיליארד ש"ח.
 • ידע רב בתחום הפיננסי
 • הערכת שווי לבנקים  ותיקי אשראי.
 • תיקוף מודלים של מוצרים מובנים לבנקים.
 • תיקוף מודלים של ניהול סיכונים לבנקים.
 • בדיקת חוב בערכי מימוש לצורך קבלת אישור בית המשפט לגבי הסדר עם בנקים ובעלי אג"ח, לפי סעיף 350 לחוק החברות.
 • חוות דעת בעניין יכולת החזר חוב לאחד מספקי החברה.
 • תיקוף מודלים כלכליים של הבנקים לשערוך שווי הוגן של מכשירי החוב ומכשירים פיננסיים נוספים.

שערי ריבית בע"מ

חברת בת של פאהן קנה יועצים בע"מ פיתחה מודל ייחודי לציטוט ריביות וקביעת פרמיות סיכוני אשראי (spreads) ומספקת שערוכי שווי הוגן וציטוטי שערי ריבית חסרת סיכון ופרמיות סיכון לטובת שערוך נכסים פיננסים עבור המשקיעים המוסדיים וגופים פיננסיים, כולל בנקים. כמו כן, החברה מספקת עקומי תשואה של אג"ח קונצרנים ואיכות גבוהה לצורך שערוך התחייבויות לעובדים לפי IAS 19.

חברות בקשיים

 • ניהול מיוחד
 • סיוע חשבונאי ופיננסי למפרקים
 • בדיקות כלכליות והערכות שווי
 • בדיקה וליווי הסדרי חוב

חברות המבקשות אשראי

 • הערכות שווי של מאות תיקי אשראי בעיתיים בבנקים
 • הערכת שווי של בטוחות גרעיני שליטה
 • בדיקות נאותות
 • ליווי עסקאות מימון פרויקטים B.O.T

מכשירים פיננסים

 • הערכת שווי הוגן נכסים פיננסים
 • תמחור הלוואות עם בטחונות

צרכים בנקאיים וניהול סיכונים

 • תיקוף מודלים ע"פ הנחיות בנק ישראל
 •  בדיקת תיקי אשראי
 •  עקומי תשואה ענפיים יומיים
 •  זיהוי מוקדם של סיכון מנפיק

כרטיסי אשראי

 • בדיקות כלכליות עבור בנקים
שלומי ברטוב
שותף מנכ"ל פאהן קנה יועצים בע"מ
שלומי ברטוב