תחומי מומחיות

במחלקת המסים של משרדנו קיימת התמחות בתחום מסים עקיפים הכוללת ליווי, טיפול וייעוץ במגוון נושאים מתחום המיסוי העקיף, ביניהם מע"מ, מס קנייה ומכס. לנושאים אלו עשויה להיות השפעה משמעותית על תוצאותיהן העסקיות של חברות. תחום המסים העקיפים עומד לרשות לקוחות הפירמה בכל הקשור לטיפול בבעיות מס, כמו גם תכנון מס מוקדם במטרה לצמצם עלויות ולהשיג יתרונות מול מתחרים.

שירותי מס ערך מוסף

מחלקת המסים מספקת מכלול שירותים בתחום המע"מ לחברות וליחידים, ומטפלת בסוגיות מס ערך מוסף כגון:

  • חוות דעת מיסויות
  • פניה לרשות המסים לקבלת פרה-רולינג
  • פתרון בעיות וייצוג בפני רשות המסים בהליכי שומה
  • הגשת בקשות להחזר מע"מ בגין חובות אבודים
  • יעוץ בנוגע להיבטי החבות במע"מ בהסדרי חוב, פיצויים ותשלומים אחרים
  • אופטימיזציה של דיווחי מע"מ
  • מע"מ בשיעור אפס, ועוד

בניית תוכנית מקיפה בהיבטי מיסוי ישיר ועקיף

במקרים של עסקאות מורכבות, מקומיות או בינלאומיות אנו מסייעים לבנות מראש תכנית מקיפה, המשלבת היבטים הנוגעים למסים ישירים ומסים עקיפים, באופן שמבטיח אופטימיזציה בתשלומי המס.

טיפול בזכאות למע"מ בשיעור אפס

אחת הסוגיות המורכבות בתחום המע"מ היא הזכאות למע"מ בשיעור אפס. בעניין זה מסייעת המחלקה לתכנן את מבנה הפעילות ובמקרים מתאימים מספקת חוות דעת או פונה לרשות המסים לצורך קבלת אישור מוקדם (פרה-רולינג) במטרה להקטין או לבטל את החשיפה לחיובי מס עתידים. 

הזכות לניכוי מס תשומות

במקרים רבים נישומים אינם מודעים לכללים ולתנאים לניכוי מס תשומות והם מגלים באיחור שרשות המסים שוללת את זכותם לקבל השבה של מס התשומות אותו שילמו במהלך העסקים והם נדרשים לשלם הפרשי מס בסכומים ניכרים.

כך לדוגמא בחברות אחזקה שחלק מעסקאותיהן אינו חייב במס ועל כן אין הם זכאים לניכוי מלוא (100%) מס התשומות הנובע מפעילותם העסקית. במקרים אלו אנו פועלים לתכנון מוקדם במטרה להימנע מחבויות מס עתידיות.

חובות אבודים

אנו מתמחים בבקשות להחזר מע"מ בגין חובות אבודים החל מהכנת החומר הראשוני, עבור דרך הגשת ההודעה לרשויות המס וכלה בטיפול עד לשלב קבלת המע"מ בחזרה.

מכס ומס קנייה

למרות הירידה בשיעורי המכס ומס קניה בישראל, יבוא מוצרים רבים לישראל עדיין חייב במיסי יבוא, מע"מ, מכס ומס קנייה.

אנו מסייעים ליבואנים ויצואנים בתכנון תשלומי מיסי הייבוא והיצוא, במטרה לצמצם את חבויות המס בייבוא ועוזרים בתביעות להחזרי מכס ששולם כגון תביעות להישבון בגין מיסי יבוא ששולמו על חומרי גלם המשמשים ליצוא ופניות שונות לרשויות.

היערכות לביקורת מע"מ

אנו מייעצים כיצד להיערך לביקורות המתבצעות בידי אגף המכס והמע"מ, כולל ביצוע "ביקורת דמה" במטרה לבדוק את מידת המוכנות לביקורת אמיתית.

פייסבוק לייב אסף בהר

אסף בהר
מנהל תחום מסים עקיפים, מחלקת מסים
אסף בהר