hero banner
גלית שטיבר
תל-אביב
שותפה

גלית שטיבר

תקציר

רו"ח גלית שטיבר, שותפה, אחראית על חברת פאהן קנה נאמנות בע"מ ומחלקת מיקור החוץ של המשרד. רו"ח שטיבר בעלת ניסיון רב בביקורת חשבונאית ועריכת דוחות כספיים, כמו כן בעלת ניסיון בביקורת מלכ"רים, עמותות וחל"צים.

התמחויות

  • מנהלת צוות של מעל ל-20 עובדים הן מההיבט המקצועי והן מהיבט הניהולי.
  • ניסיון רב בביקורת חשבונאית ועריכת דוחות כספיים של חברות פרטיות, חברות ציבוריות וקרנות נאמנות.
  • ליווי הנפקות וגיוסי הון.
  • ניסיון רב בביקורת מלכ"רים, עמותות וחל"צים.
  • התמחות בביקורות מיוחדות, פיקוח ותקציב.
  • אחראית על חברת פאהן קנה נאמנות בע"מ.
  • אחראית על מחלקת מיקור החוץ (הנהלת החשבונות, חשבות, משכורות, דיווחים לרשויות המס).

השכלה

2001: מוסמכת במנהל עסקים -MBA, המכללה למנהל

1998: בוגרת תואר ראשון במנהל עסקים בהצטיינות עם התמחות בחשבונאות, המכללה למנהל

קרא עוד
הכר את אנשינו