article banner
מן העיתונות

בנייה ירוקה היא הכרח

עברי ורבין עברי ורבין

רוצים אשראי מהבנק? מחפשים לקוחות בינ"ל?

בנייה ירוקה היא הכרח 

חיסכון באנרגיה ובהוצאות תפעול, בריאות הנפש והגוף ומיתוג טוב שיביא לקוחות. עברי ורבין מאמין כי חברות שיתעלמו ממגמת הבנייה הירוקה – ישלמו על כך מחיר יקר.

בעולם בו אחריות תאגידית (ESG) הופכת לנושא מרכזי, על חברות נדל"ן לאמץ פרקטיקות של בנייה ירוקה כדי לעמוד בדרישות רגולטוריות, למשוך משקיעים ולקוחות, ולתרום לקיימות. מעבר לעמידה בתקנים בינלאומיים מחמירים כמו LEED, הדבר מהווה הזדמנות לחדשנות, שיפור המוניטין והגברת הרווחיות של חברות הנדל"ן. בנוסף, לקוחות בינלאומיים דורשים כבר היום מחברות ישראליות עמידה בתקן האמריקאי LEED – המחמיר ביותר.

ענף הנדל"ן אחראי כיום ל-40% מפליטות גזי החממה הגלובליות, כאשר בישראל מבנים אחראים לכ-60% מצריכת החשמל השנתית ולכשליש מפליטות גזי החממה. עם הגברת המודעות לנושא האקלים והקיימות, רגולטורים, משקיעים, ולקוחות מצפים מחברות הנדל"ן לצמצם את ההשפעה הסביבתית שלהן ולאמץ סטנדרטים של בנייה ירוקה.

הבנקים בישראל נערכים כבר עתה להטמעת שיקולי סביבה ואקלים במדיניות מתן האשראי וההשקעות שלהם, תוך הגדלת המימון הירוק לחברות העומדות בקריטריונים של קיימות. עבור חברות נדל"ן השואפות להוביל בתחום, עמידה בתקן הבנייה הירוקה הישראלי אינה מספקת, ויש לאמץ תקנים בינלאומיים מחמירים יותר דוגמת LEED. חשוב להדגיש כי המגמה היום היא להרחיב את התקנים מעבר לשמירה על הסביבה, גם להתבוננות הוליסטית על רווחת העובדים הדיירים והמבקרים בנכסים.

התקנים החדשים בבנייה ירוקה לא יסתפקו בירוק המסורתי, אלא ילכו גם לרווחת המשתמש. ייחודו של סטנדרט WELL BUILDING האמריקאי למשל, היא בהתמקדות בהוויית ובריאות המשתמש במבנה. הסטנדרט בוחן את השפעותיו של המבנה על המשתמש במגוון פרמטרים הנוגעים לבריאות הגוף והנפש, וביניהם אוויר, מים, תזונה, נוחות ועוד. כסטנדרט הצעיר במשפחת תקני LEED הוא מתווה כיוון חדש בבחינה ההוליסטית של השפעת הסביבה הבנויה על האדם.

המעבר לבנייה ירוקה טומן בחובו יתרונות משמעותיים עבור חברות נדל"ן. ראשית, הדבר יתרום לשיפור המיתוג והמוניטין של החברה בטווח הארוך. שנית, בנייה ירוקה מאפשרת למשוך מגוון רחב יותר של לקוחות ומשקיעים בינלאומיים הפונים לקיימות. כמו כן, מבנים ירוקים מתאפיינים בהוצאות תפעול ותחזוקה נמוכות יותר. בנוסף, אימוץ עקרונות של בנייה ירוקה מסייע בהפחתת טביעת הרגל הפחמנית של החברה ובתרומה למאמץ הגלובלי להתמודדות עם משבר האקלים. לבסוף, מבנים הבנויים לפי תקני בנייה ירוקה, מגלים עמידות וחוסן משופרים אל מול אירועי מזג אוויר קיצוניים, שצפויים להתגבר בעתיד על רקע שינויי האקלים.

ככל שהביקוש למבנים ירוקים ילך ויגבר, כך יעלה ערכם בשוק הנדל"ן. מצב זה יהווה יתרון כלכלי מובהק עבור החברות שיטמיעו עקרונות אלו בפעילותן. על חברות הנדל"ן להפנים כי אימוץ בנייה ירוקה אינו עוד אופציה גרידא, אלא צורך קריטי שיכתיב את עתידו של הענף. חברות שיתעלמו ממגמה זו, עלולות למצוא את עצמן הרחק מאחור ולשלם על כך מחיר יקר בשנים הבאות.

הכותב הוא עברי ורבין, מנכ"ל Good Vision מקבוצת פאהן קנה Grant Thornton

לקריאת הכתבה שפורסמה באתר מרכז הבנייה הישראלית ב22.05.24 לחץ/י כאן