hero banner
מיכאל חלין
תל-אביב

מיכאל חלין

מנהל בכיר, פאהן קנה יועצים בע"מ

תקציר

רו"ח מיכאל חלין הינו סניור מנג'ר במחלקה הכלכלית במשרדנו. הוא מנהל את תחום ליווי העסקאות ובדיקות הנאותות במשרד. הוא הצטרך למשרדנו בשנת 2011.

 

התמחויות

  • ביצוע עבודות ופרויקטים לרבות ניתוחים כלכליים וכן הערכות שווי לחברות
  • בדיקת בחינת כדאיות כלכלית
  • עריכת בדיקות נאותות (Due Diligence) לחברות בתחומי קמעונאות, היי-טק וסייבר, שירותים ועוד (לרבות לחברת כמעט חינם, קבוצת תעבורה, יס שירותי לווין ועוד).
  • מתן שירותי חשבות לחברה ציבורית הנסחרות בארה"ב וחברות פרטיות
  • הכנת חוות דעת כלכליות לבתי משפט הכוללות בחינת עבודות אומדן נזק כלכלי, התחשבנויות היסטוריות כחלק מסכסוך מתמשך, בחינת תמחור לגופים ממשלתיים ועוד.

השכלה

2012:                 קבלת רישיון רו"ח

2009-2010:        שנת השלמה בחשבונאות ומעבר בחינות ההסמכה של מועצת רו"ח

2006-2009:        תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות - אוניברסיטת תל אביב

קרא עוד
הכר את אנשינו