פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
מאמרים בתחום הבקרה

מעסיקים לא משלמים לעובדים שהועסקו במוצאי שבת תעריף כנדרש

יוסי גינוסר יוסי גינוסר

מדגם שביצעה חברת פאהן קנה ניהול בקרה מצביע על כך שקרוב ל-100 עובדים ב-30 חברות לא קיבלו תוספת תשלום בגין עבודה ביום המנוחה. בחברה מציינים כי רוב מנהלי חברות הקבלן טענו שהם אינם מודעים לחוק

מדגם שנערך באחרונה, וכלל בחינת תלושי שכר של כ-100 עובדים הזכאים לתשלום בגין שעות נוספות במוצאי שבת ומועסקים ב-30 חברות שונות, מצא כי בכלל המקרים שנדגמו לא שולם תעריף של 150% כנדרש. המדגם נערך על ידי חברת פאהן קנה ניהול בקרה.

רו"ח רועי שמחי, מנהל תחום בקרת שכר שערך את המדגם, מציין כי "הפער לעובד נע בין עשרות שקלים למאות שקלים בחודש ועלול להגיע לסכום של מעל לאלף שקל בחודש. לרוב, אלה שמועסקים במוצאי שבת הם העובדים המוחלשים יותר, שזוהי פגיעה בשכרם המשפיעה על צרכיהם הבסיסיים".

שמחי מוסיף כי "מבירורים שערכנו עם מנהלים בחברות קבלן שלא שילמו את התוספת כחוק, נוכחנו לדעת כי רובם לא היו מודעים לחוק ולהשלכותיו והשלימו את הפערים לעובד בעקבות הערתנו. עם זאת, כפי שקורה עם ממצאים אחרים אשר עולים בבדיקותינו, חברות הקבלן לא מבצעות תיקון רטרואקטיבי לעובדים שנפגעו מהתשלום בחוסר וגם לא מתקנות את הטעות לעובדים אחרים, אשר לא נדגמו בבדיקותינו".

חוק שעות עבודה ומנוחה אוסר על העסקת עובדים ביום המנוחה השבועית למעט מקרים בהם יש היתר כללי או היתר מיוחד להעסקה כזו. החוק מגדיר כי שעות המנוחה השבועית יהיו לפחות 36 שעות כאשר שר העבודה רשאי לקבוע לעבודות מסוימות מינימום של 25 שעות מנוחה שבועית. כפועל יוצא עובד אשר לא קיבל הפסקה בת 36 שעות זכאי במוצאי שבת לתשלום בשיעור 150% עד לחצות.

בישראל לא מעט עובדים מועסקים במוצאי שבת (שומרים, זבנים, עובדים בחנויות אוכל ועוד) וזכאים לתשלום נוסף בגין משמרת מוצ"ש.

 

הכתבה פורסמה באתר "דה מרקר" ב-16.05.18