hero banner
שי מדינה
תל-אביב

שי מדינה

שותף, מנהל מחלקת ביקורת חקירתית, פאהן קנה ניהול בקרה בע"מ

תקציר

רו"ח שי מדינה בעל ניסיון רב בתחום הביקורת החקירתית (מגלה ומונעת) הכולל איתור, כימות ומניעת מעשי הונאות, מעילות, אי סדרים כספיים והלבנת הון. בנוסף רו"ח מדינה מייעץ לארגונים בבניית תהליכי בקרה לצורך מניעת הונאות ומעילות, לרבות סיוע בהכנת תוכניות רב שנתית למניעת הונאות, מעילות ותרמיות.
לרו"ח מדינה ניסיון באקדמיה בתחומי הביקורת החקירתית וכן פרסום מאמרים מקצועיים בעיתונות הכלכלית. 

התמחויות

 • ביקורות חקירתיות לצורך איתור הונאות, מעילות, עבירות צווארון לבן ואי סדרים כספיים וכן כימות והערכת נזקים שנגרמו כתוצאה מביצוע פעולות אלו. 
 • ביקורת חקירתית, כספית ופנימית עבור משרדי ממשלה, רשויות אכיפה, רשויות מקומיות,  חברות ציבוריות ופרטיות, עמותות, גופים סטטוטורים וכו'.
 • יעוץ וסיוע חשבונאי לעורכי דין בהליכים משפטיים, לרבות הכנת חוות דעת מומחה ומתן עדויות בבתי משפט בתחום הביקורת החקירתית, בתיקי גירושין ובסכסוכים אזרחיים בעלי היבט חקירתי/חשבונאי/כלכלי, כדוגמת: נזקים מפעילות בניירות ערך, פעולות מרמה, הברחת נכסים ועוד.
 • חקירות חשבונאיות בתיקי פירוק וכינוס נכסים.
 • הערכה סמויה של אמינות דוחות כספיים.
 • איתור, כימות ומניעת הלבנות הון, לרבות עריכת ביקורות חקירתיות שבוצעו עבור משרד האוצר, משטרת ישראל ופרקליטות המדינה, הכנת דוחות לוועדות עיצומים, כתיבת חוות דעת ומתן עדויות בבתי משפט.
 • סיוע לארגונים ביישום תוכנית מתמשכת למניעת הונאות ומעילות, לרבות: 
  • סקרי סיכונים הונאות ומעילות.
  • ביקורת עומק לבחינת תרחישי הונאות ומעילות.
  • הטמעת מנגנוני בקרה תהליכיים וממוכנים למניעת תרחישי הונאות ומעילות.
 • בדיקות מיוחדות - שירות המיועד לגופים וליזמים העומדים בפני ביצוע מיזוגים, רכישות ועסקאות משותפות, וכן עבור חברות המעוניינות באיסוף מידע על לקוחות, ספקים ומתחרים.
 • איתור ומניעת אירועי שוחד ושחיתות.

השכלה

2010: CFE - מבקר הונאות מוסמך

2006: בוגר קורס מבוא למערכות ה- SAP

2005: תואר שני מוסמך במשפטים (LLM), אוניברסיטת בר אילן

1999: בוגר תואר ראשון במינהל עסקים, התמחות בחשבונאות

קרא עוד
שי מדינה

שי מדינה

שותף, מנהל מחלקת ביקורת חקירתית, פאהן קנה ניהול בקרה בע"מ
הכר את אנשינו