אירועים קודמים יום שלישי, 2 באפריל 2024

כל מה שרציתם לדעת על הונאות, מעילות וכיצד להתמודד עם הסיכונים הנובעים מהם ולא העזתם לשאול

בעבר, כאשר הייתה נחשפת מעילה היו מסתפקים בפיטורי המועל, תוך ניסיון להשיב את הכסף שנגנב. ההתפתחות בתחום הביקורת החקירתית הובילה לבדיקת ליקויים בתהליכי העבודה וזיהוי "תפוחים רקובים" נוספים.
במסגרת הכנס נסקור את המתודולגיה העכשווית המשמשת לצורך מניעת תרחישי הונאות ומעילות, נציג מקרה בוחן לאירוע מעילה, כיצד נושאי משרה ודירקטורים יכולים להקטין את האירעות מעילות והונאות ואת הפעולות והצעדים שיש לנקוט במקרה של חשיפה.

סדר יום

09:00-09:30 - הגעה והתכנסות 
09:30-11:30 - הרצאות:

תוכנית למניעת הונאות ומעילות 
רו''ח שי מדינה, שותף, מנהל מחלקת ביקורת חקירתית, פאהן קנה ניהול בקרה 
בשנים האחרונות חברות החלו בביצוע סקרי סיכונים ככלי בקרה עיקרי בהתמודדות עם סיכוני הונאות ומעילות, סקרים אלו טובים לזיהוי מוקדי סיכון, אך לא בכדי לסגור פרצות. בנוסף, בעקבות דרישות רגולטוריות בנושא ארגונים רבים מיישמים גישה אקטיבית בכל הנוגע להתמודדות עם סיכוני הונאות ומעילות.
המתודולוגיה העכשווית המשמשת לצורך מניעת תרחישי הונאות ומעילות הינה תוכנית מתמשכת המשלבת שימוש בסקרי סיכוני הונאות ומעילות, ניתוח תרחישים בתהליכי עבודה המוגדרים כבעלי רמת סיכון גבוה ומתן פתרונות לחיזוק מערך הבקרה המסייע לארגונים במניעה ובגילוי של אירועים אלו.
 
הצגת מקרה בוחן
אריאל ויינר, מנהל תחום מניעת הונאות ומעילות, פאהן קנה ניהול בקרה 
ניתוח אירוע מעילה: במסגרתו נציג את שיטת המעילה, אופן הסוואתה על ידי המבצע והליקויים במערך הבקרה שאיפשרו את ביצוע המעילה. 
 
מה על נושאי המשרה והדירקטורים לעשות כדי להקטין את היארעות מעילות והונאות ואת החשיפות האפשריות בגינן? 
עו''ד חגית בלייברג, ראש מחלקת ליטיגציה תאגידית, מנהלית ותובענות ייצוגיות, גולדפרב גרוס זליגמן
נביא בפניכם את הפעולות והצעדים שכדאי לנקוט כדי למנוע התרחשות הונאה או מעילה, ככל הניתן; וכן לנהל באופן מיטבי את האירוע ככל שחלילה מתרחש. בכלל זה, נבחן: מה - אם בכלל - יכולים הנהלת החברה, נושאי המשרה והדירקטורים לעשות כדי לנסות ולמזער את היארעות מקרים אלו? כיצד ניתן ונכון להערך להתמודדות עם הונאות ומעילות כשהן מתגלות? כיצד על נושאי המשרה והדירקטורים לפעול כדי להקטין את חשיפות החברה וחשיפתם האישית?
 
הונאה! תלונה? ומה עכשיו?
עו''ד משה מזור, ראש מחלקת ליטיגציה מנהלית וצווארון לבן, גולדפרב גרוס זליגמן
נעסוק בחשיפה שבעצם החשיפה - בצעדים שיש לנקוט במקרה בו נחשפה הונאה בחברה ובניסיון למזער חשיפות לחברה, נושאי משרה, ובעלי השליטה בה. נעסוק בדרך הנכונה לנהל את המשבר אל מול רשויות אכיפת החוק, ובניסיון למצוא איזון נכון בין המשך ניהול עסקי החברה תוך כדי הליך פלילי שהחל בעניינה.

 

*המפגש יתקיים במשרדי גולדפרב גרוס זליגמן: מגדל אמפא, יגאל אלון 98, תל אביב (קומה 36)

 *ההשתתפות מותנית באישור, מספר המקומות מוגבל

שי מדינה, שותף, מנהל מחלקת ביקורת חקירתית, פאהן קנה ניהול בקרה לחץ/י כאן להורדת המצגת בפורמט PDF [ 883 KB ]

אריאל ויינר, מנהל תחום מניעת הונאות ומעילות, פאהן קנה ניהול בקרה

אריאל ויינר, מנהל תחום מניעת הונאות ומעילות, פאהן קנה ניהול בקרה
אריאל ויינר, מנהל תחום מניעת הונאות ומעילות, פאהן קנה ניהול בקרה [ 46 KB ]

דובר

שי מדינה
שותף, מנהל מחלקת ביקורת חקירתית, פאהן קנה ניהול בקרה בע"מ

קורות חיים של רו"ח שי מדינה, שותף, פאהן קנה ניהול בקרה Grant Thornton Israel