פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
מן העיתונות

פאהן קנה ניקה את הנהלת שופרסל מחשד לאי סדרים

מיקי בלומנטל מיקי בלומנטל

"לא איתרנו אינדיקציות לאי סדרים וחשדות להפרת טוהר המידות"

קובע משרד רואי החשבון פאהן קנה ושות', בדו"ח שהוזמן לבקשת חברת שופרסל. הדו"ח שהוגש לדירקטוריון שופרסל עסק בטענות שהעלה יקי ודמני, יו"ר החברה הקודם, בנוגע להתנהלות מחלקת ה–Food־Non (מוצרים שאינם מזון) של החברה.

הטענות שהעלה ודמני במייל ששלח בתחילת אפריל 2022 לחברי הדירקטוריון ולמבקר הפנים היו בנוגע לעובדה שהיחסים המסחריים בין שופרסל (-0.81% 2441)  וניופאן, שהיא ספק מוצרי האלקטרוניקה של שופרסל, נוהלו שנים ללא הסכם, וכן שההסכם שנחתם באוגוסט 2021 בין השתיים כולל התחייבות של שופרסל - שהוסתרה מהיו"ר ומהמנכ"ל בטיוטת ההסכם שהוצגה בפניהם - שלא להתקשר עם ספקים ויצרנים של המוצרים שייבאה ניופאן במשך שלוש שנים לאחר תום ההסכם. לטענת ודמני התחייבות זו מהווה הגבלה בלתי סבירה על פעילותה של שופרסל והסדר כובל.

עוד נטען על ידי ודמני שניופאן קיבלה עמלות גבוהות בשיעורים ניכרים מאלה שקיבלו ספקים אחרים, שקטגורית מוצרי הסלולר מסבה הפסדים, ושבוצעה הצגה לא נאותה של הרווחיות של מוצרי הנון הפוד בשל העמסת עלות שוברים מסוג קנה/קבל על תחום המזון. טענות אלה היו ברקע בקשה לגילוי מסמכים שהוגשה במסגרת הליכי תביעה נגזרת.

בעקבות הטענות שהועלו על ידי ודמני, מינתה ביוני 2022 ועדת הביקורת של שופרסל את משרד פאהן קנה לשמש כבודק חיצוני ובלתי תלוי שיברר האם אכן קיימים אי סדרים בפעילות תחום הנון פוד של החברה או הפרה של טוהר המידות.

רו"ח מיקי בלומנטל, שותף מנהל בפאהן קנה ושות', ורו"ח שי מדינה, שותף ומנהל מחלקת הביקורת החקירתית בפאהן קנה ניהול בקרה, מבהירים בדו"ח כי הבדיקה שביצעו לא התייחסה להחלטות אסטרטגיות ושיקולים עסקיים של הנהלת החברה. בלומנטל ומדינה מצאו ששופרסל אכן התנהלה ללא הסכם משפטי חתום מול חברת ניופאן, שהיא הספק העיקרי של שופרסל בתחום מוצרי חשמל, עד לאוגוסט 2021. עם זאת, אופן התנהלות זה היה ידוע להנהלה ושוקף לוועדת הביקורת.

פאהן קנה ציין שההתקשרות בין שופרסל לניופאן לוותה מתחילתה על ידי המחלקה המשפטית, ועד לחתימת ההסכם באוגוסט 2021 התבססה על הבנות מסחריות שגובו בטיוטות ההסכם מתחילת ההתקשרות .

פאהן קנה קבע שבניגוד לנטען, סעיף תנאי ההיפרדות בין שופרסל לניופאן בהסכם לא הוסתר מההנהלה הבכירה - והחברה אף קיבלה חוות דעת משפטית שהסעיף עולה בקנה אחד עם דיני התחרות.

בלומנטל ומדינה קבעו שעל פי הסעיף שעסק בתנאי ההיפרדות, הוגבלה התקשרות ישירה של שופרסל עם ספקים ויצרנים של המוצרים אך הסעיף לא חל על התקשרות עקיפה של שופרסל עם סוכנים, עובדה שמיטיבה עם שופרסל בהשוואה לנוסח הסעיף בטיוטת ההסכם. על כן קבע משרד פאהן קנה שהטענה שבהסכם בין שופרסל לניופאן קיים סעיף המגביל את שופרסל מהתקשרות עם ספקי המוצרים אינה נכונה.

יתרה מזו, מהבדיקה עולה ששופרסל נוהגת להתקשר עם ספקים ויצרנים מחו"ל באמצעות סוכנים, ולא ישירות, כך שתנאי ההיפרדות אינם מהווים הגבלה בלתי סבירה על החברה.

עוד קובעים בלומנטל ומדינה שבניגוד לטענות שעלו בנוגע לפעילותו של מבקר הפנים, הקשורה להתנהלותה של מחלקת הנון פוד, נמצא שמבקר הפנים של שופרסל התייחס לסוגיות שבגינן עלו הטענות לאי סדרים, במסגרת ביקורות שערך במהלך השנים.

הכתבה פורסמה באתר דה מרקר, ב12.09.22 לצפייה בפורמט PDF לחץ/י כאן.