יפורסם בהמשך

מיכאל חלין
דירקטור, פאהן קנה יועצים בע"מ
מיכאל חלין