בזמנים של חוסר ודאות, לחץ ומצוקה, אנו עובדים עם צוותי ניהול, בעלים, משקיעים ונושים כדי להגן ולממש נכסים במצבים קשים.

צוות השותפים, הדירקטורים והצוות שלנו עובד על כמה מהפרויקטים הגדולים והמורכבים ביותר של ארגונים מחדש וחדלות פירעון בישראל.

 השירותים שלנו

ייעוץ לנושים – כמובילי שווקי הביניים, אנו מייעצים לבנקים, מלווי נכסים, קרנות חוב, ערבים ונושים אחרים, ומספקים סקירות עסקיות ותזרימיות עצמאיות, דוחות תוצאתיים משוערים, ניתוח אופציות ושירותי מיזוגים ורכישות מואצים. במצבים מרובי נושים אנו מספקים פתרונות מודלים פיננסיים מורכבים, ניתוח עדיפות ישויות, דוחות מידע נפוצים על פלטפורמות, הערכת שווי של ארגון מחדש וחוות דעת הוגנות.

תכנון מגירה ואדמיניסטרציה – עבודה עם צוותי ניהול, רגולטורים, משקיעים ונושים כדי לפתח תכנון מגירה מעשי של גילוי ומסחר, כולל סיוע בהסדר מראש והסדר וולונטרי של החברה.

ארגון מחדש של החברה – עבודה עם צוותי הנהלה, משקיעים ובעלים חדשים באמצעות עסקאות החלפת חוב להון עצמי לפיתוח תוכניות אסטרטגיות, בסיסי עלויות בגודל הנכון, יוזמות יישום ומבנים ארגוניים חדשים.

ארגון מחדש של שירותים פיננסיים וחדלות פירעון – השותפים והמומחים שלנו מתמקדים במתן שירותים ופתרונות למשקיעים, מלווים, הנהלה ורגולטורים לחברות בזמני אי ודאות אשר על סף משבר פיננסי בתחומי הבנקאות, ביטוח, הלוואות צרכניות, ניהול נכסים וקרנות.

הלוואות בחדלות פירעון וקרנות "מצבים מיוחדים" – עבודה מול ממשלות, רגולטורים, בנקים ומנהלי נכסים כדי לסייע להם להיערך לסילוק תיקים. כמו כן, אנו מסייעים למשקיעים חדשים בתהליכי הבדיקות שלהם, בפעולות המימוש והניהול שלאחר מכן, ולקרנות ב"מצבים מיוחדים" בזיהוי והשקעה בהזדמנויות חדשות אשר מתאימות לאופי הקרן.

ארגון מחדש ומס חדלות פירעון – אנו מספקים ייעוץ מס מומחה בכל ההיבטים של תרחישי מצוקה, ארגון מחדש או חדלות פירעון. אנו עושים זאת ע"י עבודה עם משקיעים, מלווים, הנהלה ועורכי דין בכל המגזרים כדי לספק ייעוץ ופתרונות מעשיים.

שלומי ברטוב
שותף מנכ"ל פאהן קנה יועצים בע"מ
שלומי ברטוב