לדברי רו"ח חנן טויזר, מנהל תחום ביקורת מערכות מידע וייעוץ, חברות ביטוח צריכות לגשת לביטוחי סייבר כפי שהן ניגשות לביטוחי חיים ורכב- לגבש מדרג של תשלומי פרמיות עבור ביטוחי סייבר לפי רמת הסיכון. 
המאמר התפרסם בשבועון עדיף, 10.5.2017