יזהר קנה שותף מנהל תל-אביב 03-7106677

השכלה

1992-1996: תואר שני מנהל עסקים (מימון) – אוניברסיטת בר-אילן

1990: רואה חשבון מוסמך

1988: לשכת רו"ח – קבלת מדליה על הצטיינות בלימודים -ממוצע ציונים הגבוה ביותר במחזור המסיים

1988- 1985: תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה – אוניברסיטת תל-אביב. (סיום בהצטיינות).

ניסיון מקצועי

לרו"ח קנה ניסיון מקצועי רב שנים בתחום החשבונאי במסגרת המגזר הממשלתי, הציבורי ובתחום המלכ"רים, בעריכה וניתוח דוחות כספיים ובניהול צוותי ביקורת, ובעריכת ביקורת דוחות כספיים עבור יחידת הביקורת באגף החשב הכללי או בחשבויות במגזר הציבורי

התמחויות:

 • משרדי ממשלה וגופים ממשלתיים
 • חברות מסחריות, מלכ"רים ומוסדות ציבור
 • ניתוחים כלכליים ויעוץ כלכלי
 • ביקורת ובקרה
 • חוק ניירות ערך ותשקיפים
 • ניסיון מקצועי ומומחיות בתקינה החשבונאית הישראלית והבינלאומית
 • הדרכת העובדים המקצועיים, המנהלים והשותפים בפירמה בדבר חידושי תקינה חשבונאית ישראלית ובינלאומית
 • עריכת ביקורת על הדוחות הכספיים שהנתונים בגינם מנוהלים במערכות ERP בעדיפות למערכת SAP.
 • הטמעת רפורמות בנושאי חשבונאות.

ניסיון באקדמיה

 • אוניברסיטת תל-אביב- מרצה בכיר בפקולטה לניהול - לימודי שנת ההשלמה לחשבונאות.
 • האוניברסיטה הפתוחה – מרצה בכיר בלימודי שנת ההשלמה לחשבונאות (חל"ת).
 • מרצה אורח במוסדות להשכלה גבוהה אחרים וכן בימי עיון חיצוניים.

פעילות מקצועית וציבורית

היום

 • משקיף קבוע בדיוני המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות
 • חבר דירקטוריון המוסד לסקר עמיתים.
 • יו"ר הדירקטוריון במרכז הספורט של אוניברסיטת תל אביב.
 • חבר הוועדה המקצועית של מועצת שמאי המקרקעין.

בעבר

 • נשיא לשכת רואי חשבון בישראל.
 • יו"ר דירקטוריון - דיונון, חבר ועדות ביקורת ומאזן של הועד המנהל.
 • נציג ישראל בועדה הבינלאומית של רואי חשבון לכתיבת גילויי דעת בינלאומיים בביקורת חשבונות.
 • נשיא מועצת אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת ת"א שנה"ל תשמ"ח, תשמ"ט.