25 יוני 2019
תל-אביב
12 יוני 2019
הגושרים
03 אפריל 2019
כנס מסים עקיפים (הכנס הסתיים)
תל-אביב
03 אפריל 2019
כנס מסים עקיפים (הכנס הסתיים)
תל-אביב