פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
מן העיתונות

87% מהחברות העסקיות בעולם משלבות לפחות אשה אחת בהנהלה הבכירה

גלית שטיבר גלית שטיבר

ממצאי מחקר גלובלי אותו מפרסמת היום פירמת רואי החשבון "פאהן, קנה ושות' – Grant Thornton ישראל", מגלה כי שיעור החברות העסקיות בעולם המשלבות אשה אחת לפחות בהנהלה הבכירה הגיע לשיא של 87%, עליה של 12% ביחס לשנה שעברה. הנתונים מבוססים על סקר "נשים בעסקים" (Women in Business) אותו ערכה רשת פירמות ראיית החשבון.

בממוצע עולמי, נשים מאיישות כיום 29% מעמדות ההנהלה הבכירה בחברות עסקיות, כשהחסם המרכזי המונע מנשים להגיע לעמדות הנהלה בכירות הוא היכולת של נשים למצוא זמן למטרה זו במקביל לתחומי האחריות המשפחתית.