תמונה של אילוסטרציה
מבזק מס 12/2023

הקצאת מספרי חשבוניות

אסף בהר אסף בהר

בהמשך לחוזר שפורסם בנושא, נבקש לעדכנכם כי הופצו שני מסמכים לבתי תוכנה, ביחס לאפיון התוכנה המתייחס למודל הקצאת החשבוניות. לנוחיותכם מצורפים בזאת שני המסמכים.

כאמור, תחולת הוראת השעה היא מיום 1 בינואר, 2024.

 למסמכים בנושא :

מחלקת המסים תשמח להשיב על שאלותיכם בנושאים הכלולים במבזק מס זה ובכל נושא בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי.