תמונה של אילוסטרציה
מבזק מס 16/2023

הנחיות בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" - עדכון מס' 2

יגאל מנשרוב יגאל מנשרוב

הרינו מבקשים לעדכן כי רשויות המדינה השונות פרסמו מספר הנחיות נוספות בעקבות מלחמת "חרבות ברזל", בנושאים הבאים: 

1. הקלות בשל מלחמת "חרבות ברזל"
רשות המסים פרסמה ביום 10.10.23 מספר הקלות הנוגעים לנישומים. יצוין, כי חלק מההקלות פורסמו כבר והובאו לידיעתכם בעדכונים קודמים שלנו.

העדכון האמור הינו, בין היתר, בנושאים הבאים שעיקרה הינם, כדלקמן:

א. הגשת דוחות תקופתיים לחודש ספטמבר 2023 במע"מ, ניכויים ומקדמות מס הכנסה
מועדי הגשת הדיווח התקופתיים לחודש ספטמבר 2023 במע"מ, ניכויים ומקדמות מס הכנסה יידחו לתאריך 26.10.23.
במקביל לא יוטלו קנסות בגין פיגור בהגשת דו"ח לדוחות שיוגשו עד לתאריך 23.11.23. יחד עם זאת, יחולו חיובים בגין הפרשי ריבית והצמדה עד למועד התשלום בפועל. במקרים חריגים תינתן אפשרות להגיש בקשה פרטנית לויתור על הפרשי ריבית והצמדה בצירוף מסמכים תומכים.

ב.אורכות להגשת דוחות שנתיים והצהרות הון לשנת 2022 על פי הסדר אורכות למייצגים
המועדים המעודכנים להגשת דוחות שנתיים לשנת 2022 יהיו כמפורט להלן:
חברות - מועד ההגשה הראשון שנקבע ליום 31.10.23 יידחה ליום 30.11.23.
יחידים - מועד ההגשה השני שנקבע ליום 30.11.23 יידחה ליום 31.12.23.
הצהרות הון - הצהרות הון שהמועד להגשתן נקבע לתאריך 1.9.23 ואילך יוארך המועד להגשה עד ליום 31.12.23, או עד למועד הגשת הדוחות לשנת 2022 בהתאם להסדר האורכות למייצגים לפי המאוחר.

ג. הקפאת הליכי גביה ואכיפה
לא יוטלו עיקולים חדשים בגין חובות, וכן לא יבוצעו הליכי הוצאה לפועל ומימושי עיקולים עד ליום 20.10.23, ככל שיהיו שינויים מועד זה יעודכן. יודגש כי הפרשי הצמדה וריבית יחולו על פי החוק ואין מדובר בביטול של עיקולים קיימים או מחיקת חובות אלא רק בעצירת ההליכים האמורים. בנוסף, למייצגים המגויסים לשירות המילואים יינתן מענה מיוחד, מלבד בערוצי הפניה הרגילים, גם בתיבת פניות ייעודית במטה אכיפת הגביה ברשות המיסים בדוא"ל: haravot-barzel-veahifa@taxes.gov.il

ד. תעודות רישום לתוכנות לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת
תעודות רישום שתוקפם פג ביום 30.9.23 או לאחריו יוארכו עד ליום 30.11.23.
(לקישור להודעה המלאה לחץ/י כאן).


2. הקלה בתשלום דמי ביטוח לאומי לעצמאיים שנמצאים באזורי לחימה

ביום 10.10.23 פרסם הביטוח הלאומי הודעה שעיקרה הינה בעניין הימנעות מעיקולים וביטולי קנסות והצמדות לעצמאיים שנמצאים באזורי הלחימה ולא יצליחו לשלם מקדמות.
(לקישור להודעה לחץ/י כאן).

 

3. הארכת מועד הגשת דו''ח על שנת פעילות לשנת 2022 של מוסד ציבורי נתמך

החשב הכללי הודיע בדבר הארכת מועד הגשת דו"ח על שנת פעילות לשנת 2022 למוסד ציבורי נתמך עד ליום 30.11.23 חרף מועד ההגשה שהיה קבוע ליום 31.10.23.
(לקישור להודעה לחץ/י כאן).

 

4. הקלה לעמותות המבקשות להרחיב פעילותן בשל המלחמה

ביום 10.10.23 פרסמה עו"ד שולי אבני שוהם, רשמת העמותות, הודעה בעניין יכולתן של עמותות לקדם פעילות חיונית במצב מלחמה, גם אם הנושא לא נכלל במטרותיהן.
(לקישור להודעה לחץ/י כאן).
כמו כן, לשכת רואי חשבון פרסמה כי במקביל, בעקבות פנייתה לרשות המיסים, הודיע לה רו"ח ארז אורעד, מנהל תחום בכיר מוסדות ציבור ומלכ"רים, כי הוא מעריך שרשות המיסים תוציא הנחייה משלה.
יחד עם זאת, עד לפרסום הנחייה כאמור, בכוונתו לאשר פניות פרטניות ומנומקות שיועברו אליו.
 
משרדנו ימשיך לעדכן אתכם ביחס לפרסומים השונים הנוגעים למלחמה ובכלל זה ביחס למועדי הדיווח התקופתיים מיד עם הוצאת דיווחים בעניינים אלו בידי רשויות המס.
 
כמו כן, משרדינו עומד לרשותכם למתן מענה בכל סוגיה ונשמח לתת מענה לכל בעיה שמתעוררת בדרך.
 
בתקווה לימים שקטים ובטוחים יותר.